Euog o dargedu myfyrwyr am ryw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys fod Tahir Nazir wedi targedu myfyrwyr mewn sawl prifysgol gan gynnwys Caerdydd.

Mae dyn a dorrodd i mewn i dŷ yng Nghaerdydd er mwyn ceisio ymosod yn rhwiol ar fyfyrwyr wedi ei gael yn euog o gyfres o droseddau rhyw.

Fe dargedodd Tahir Nazir fyfyrwyr mewn sawl prifysgol, gan gynnwys Caerdydd a Manceinion.

Ym mis Medi 2015, fe deithiodd Nazir i Gaerdydd ac ymosod ar ferch mewn llety myfyrwyr yn ardal Cathays.

Clywodd Llys y Goron Manceinion fod merch wedi dod o hyd iddo yn ei llety yn ystod oriau man y bore, yn gorwedd ar ben ffrind iddi, a oedd yn "feddw iawn".

Fe syrthiodd Nazir a'r ferch oddi ar y gwely, gan achosi iddi hi fwrw ei phen.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Ceisiodd Nazir ymosod ar fyfyrwaig mewn llety myfyrwyr yn ardal Cathays yng Nghaerdydd

Mae'n debyg fod y dyn 40 oed o Glasgow wedi dod i mewn i'r tŷ wedi iddo dorri ffenest yn yr ystafell molchi.

Ar ôl cael ei weld, fe adawodd, ond daeth yn ôl yn ddiweddarach a cheisio cynnig ei hun i'r myfyrwyr, cyn iddyn nhw ddweud wrtho am fynd.

Clywodd y rheithgor ym Manceinion fod Nazir wedi gyrru 7,000 o filltiroedd ar daith trwy drefi a dinasoedd prifysgol, gan gynnwys Inverness, Aberdeen, Dundee, Caeredin, Glasgow, Manceinion, Bryste a Chaerdydd.

Cafodd y rheithgor ef yn euog o'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn, gan gynnwys trespasu gyda'r bwriad o droseddu, ymosod yn rhywiol, ceisio treisio, a thri chyhuddiad o drespasu gyda'r bwriad o gyflawni trosedd ryw.

Mae ei achos wedi ei ohirio er mwyn aros am adroddiad seiciatryddol ac adroddiad gan y Gwasanaeth Prawf.

Mae disgwyl iddo gael ei ddedfrydu ar 27 Mai.