Seddi ceir: Diogelwch plant 'mewn perygl'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae yna rybudd fod rhieni yn Sir Gaerfyrddin yn peryglu diogelwch eu plant mewn ceir am nad ydyn nhw'n defnyddio seddi plant yn iawn.

Cafodd nifer o yrwyr eu holi fel rhan o arolygon gafodd eu cynnal tu allan i ysgolion cynradd Saron, Nantgaredig a Phontyberem

Dywedodd Cyngor Sir Gâr bod y canlyniadau yn achos pryder.

Yn ôl y gyfraith, dylai plentyn eistedd ar sedd arbennig tan ei fod yn 12 oed neu'n 135cm o daldra (pa r'un bynnag sy'n digwydd yn gyntaf.)

Achos pryder

Dywedodd swyddog diogelwch ffyrdd Cyngor Sir Gaerfyrddin, Nicola Olsson: "Mae'n achos pryder fod y rhan fwyaf o'r gyrwyr ddim hyd yn oed yn sylweddoli y dylai eu plant fod yn defnyddio sedd o hyd.

"Cafodd y gyrwyr gyngor a gwybodaeth am seddi pwrpasol i'w plant.

"Mae gwregysau ceir wedi eu cynllunio ar gyfer oedolion. Mae sedd plentyn yn codi'r plentyn ddigon uchel fel bod y gwregys yn ffitio'n iawn o gwmpas eu cluniau a'u brest."

Disgrifiad o’r llun,
Mae gwregys oedolyn yn gallu achosi niwed difrifol i blentyn os nad yw'n eistedd ar sedd arbennig.

Yn ôl adroddiad newydd gan sefydliad Good Egg Safety, sy'n rhoi cyngor ar ddiogelwch, dyw dros 30% o blant rhwng wyth ac 11 oed yn ddim defnyddio sedd plentyn.

Os nad yw plentyn yn defnyddio sedd arbennig, a'i fod yn rhy fach i'r gwregys, fe all achosi niwed difrifol, a hyd yn oed angheuol.

Mae swyddogion hefyd yn argymell defnyddio seddi sydd â chefn, er mwyn amddiffyn y pen, y gwddf a'r corff.

Teithio dramor

Mae rhieni hefyd yn cael eu hatgoffa fod y rheolau'n wahanol mewn rhai gwledydd eraill yn Ewrop. Er enghraifft, yn Ffrainc ac Iwerddon, mae'n rhaid i blant ddefnyddio sedd tan eu bod yn 150cm o daldra.

Cyfrifoldeb y gyrrwr yw cadw at y gyfraith a'r cyngor yw i bobl wneud gwaith ymchwil cyn teithio i wledydd eraill.