Carchar i gyn-gyfarwyddwyr bysus Padarn

  • Cyhoeddwyd
John Hulme a Darren PriceFfynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru

Mae dau gyn-gyfarwyddwr cwmni bysiau yng Ngwynedd wedi eu dedfrydu i gyfnodau o garchar am dwyll a chadw cyfrifon ffug.

Ddydd Llun, cafodd rheithgor yn Llys y Goron Caernarfon rheolwr-gyfarwyddwr Cwmni Bysiau Padarn, John David Hulme, yn euog wedi iddo hawlio £495,857.08 gan gyngor Gwynedd rhwng Gorffennaf 2011 a Rhagfyr 2012.

Mae e wedi ei ddedfrydu i chwe blynedd o garchar.

Cafodd un o reolwyr y cwmni, Darren Price - oedd eisoes wedi pledio'n euog i gyhuddiadau o dwyll - ei garcharu am ddwy flynedd a thri mis.

Dywedodd bargyfreithiwr Mr Hulme, Matthew Curtis, nad oedd y troseddau wedi eu cyflawni er mwyn budd personol ond er mwyn cadw'r cwmni'n fyw.

Dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes wrth Hulme: "Mae unrhyw dwyll ar y raddfa yma yn fater difrifol nid yn unig am fod y twyll wedi digwydd dros gyfnod hir, ond am ei fod yn erbyn pwrs cyhoeddus sy'n brin."

Clywodd y llys bod Bysus Padarn wedi mynd yn fethdalwyr pan gafodd y troseddau eu datgelu gyda dyledion o £2.379m gyda cholled 84 o swyddi.