Rhybudd am dywydd garw mewn grym ar gyfer dydd Sadwrn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Y Swyddfa Dywydd

Er y tywydd mwyn ar Ddydd Gwener y Groglith, mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am dywydd garw ar gyfer dydd Sadwrn.

Cafodd y rhybudd ei gyhoeddi fore Iau, ac mae'n darogan gwyntoedd cryfion ar draws Cymru gyfan o 06:00 fore Gwener tan 21:00 gyda'r nos.

Ynghyd â'r gwyntoedd, fe fydd glaw trwm ar adegau yn symud o'r dwyrain ar draws y wlad yn ystod y dydd.

Mae disgwyl i'r gwynt hyrddio ar gyflymder o 45-55mya yn ystod y dydd gan gyrraedd 60mya yn ddiweddarach, ond gall ardaloedd ar hyd yr arfordir ddisgwyl gwyntoedd o rwng 55-65mya, a hynny'n amlach.

Mae'r Swyddfa Dywydd hefyd yn rhybuddio y gallai'r tywydd drwg yma arwain at drafferthion i deithwyr yn lleol.