Rhybudd i atal cerbydau rhag difrodi tir

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Ddinbych
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd grug ei ddifrodi ar Fynydd Llandysilio gan gerbydau neu feiciau modur yn 2012

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a'r heddlu'n rhybuddio pobl sy'n ystyried gyrru cerbydau a beiciau modur oddi ar y ffordd drwy goedwigoedd Cymru i ailfeddwl.

Daw'r rhybudd ar ddechrau Gwyliau'r Pasg ar ôl i swyddogion gorfodaeth CNC holi pedwar o bobl y penwythnos diwethaf ar amheuaeth o yrru beiciau modur yn anghyfreithlon yng nghoedwigoedd Clocaenog, Corwen a Ceiriog.

Yn ôl llefarydd mae'r arfer yn beryglus, yn difrodi'r amgylchedd ac yn gwastraffu arian trethdalwyr yn atgyweirio'r difrod maent yn ei achosi.

Dywedodd Rheolwr Adnoddau Gweithredol CNC yng Ngogledd Cymru, Paula Harley: "Mae ein coedwigoedd ac ardaloedd mynediad agored yn llefydd gwych i bobl ymlacio a mwynhau natur.

"Rydym yn awyddus i wneud yn siŵr y gallant wneud hynny mewn heddwch ac rydym yn cymryd camau i atal gweithgareddau anghyfreithlon fel hyn."