'Cymru yn dilyn agenda ei hunan'

Cyhoeddwyd
Huw Lewis ACFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation

Mae Cymru yn gosod ei agenda ei hunan, yn ôl Gweinidog Addysg Cymru, gan ychwanegu "yn hytrach na dim ond dilyn patrwm Lloegr rydym yn dilyn esiamplau gorau'r byd"

Roedd Huw Lewis, AC Merthyr a Rhymni am 17 o flynyddoedd, yn siarad ar raglen Sunday Supplement BBC Radio Wales.

Dywedodd Mr Lewis, sy'n cefnu ar y Cynulliad ar ôl etholiad 5 Mai, fod nifer o wleidyddion ar y dechrau wedi bod yn nerfus ac amheus am ddatganoli yn 1999 - ond fod y safbwynt yna wedi diflannu'n llwyr erbyn hyn.

"Yn nhermau'r Blaid Lafur roeddwn i yn un ddaeth i gefnogi'r syniad o ddatganoli yn eithaf cynnar.

"Nid yw hi'n gyfrinach - er mai safbwynt lleiafrif oedd hwn - roedd yna rai yn amheus iawn o'r prosiect datganoli.

"Rwy'n meddwl bod y meddylfryd yna wedi hen ddiflannu."

Dywedodd Mr Lewis ei fod o'r farn mai drwy fynd ati i ddangos gwelliannau ym maes iechyd, addysg a thlodi oedd y ffordd i berswadio pobl am fuddiannau a rhagoriaethau datganoli.

Ffynhonnell y llun, George Evans/Geograph

"Mae Cymru wedi creu llwybr ei hun o safbwynt addysg," meddai.

Dywedodd fod y newidiadau wedi eu gwneud ar sail tystiolaeth yn hytrach nac ideoleg, sef yr hyn mae o'n honni sy'n digwydd yn Lloegr.

Dywedodd ei fod yn gobeithio y bydd y model Sgandinafia mae Cymru yn ei efelychu yn creu "athrawon gyda mwy o sgiliau ac o safon uwch. "

"Nid ydym yn efelychu Lloegr, rydym yn efelychu'r gorau," meddai.

Dywedodd y cyn athro cemeg mai peth anghywir yw tybio mai'r hyn sy'n cael ei wneud yn Lloegr yw'r 'safon aur', ac oherwydd ein bod yn gwneud rhywbeth yn wahanol fod hynny rhywsut "ddim digon da."

"Rwy'n gobeithio wrth fod datganoli wedi aeddfedu dros y blynyddoedd rydym o'r diwedd yn cefnu ar y math yna o feddylfryd."