Eryri: Dynes yn syrthio i'w marwolaeth

Tryfan peak appearing from cloud, with Brocken image captured Image copyright Jeff Richardson

Mae dynes wedi marw ar ôl syrthio 150 troedfedd ar fynydd Tryfan yn Eryri.

Roedd y ddynes yn cerdded ychydig o flaen ei gŵr pan ddigwyddodd y ddamwain yn hwyr bnawn Gwener.

Daeth 25 aelod o dimau achub mynydd Ogwen, Llanberis ac Aberglaslyn o hyd i'w chorff fore Sadwrn.

Dechreuodd y timau achub chwilio nos Wener ar ôl i'w phartner ddefnyddio ffôn symudol i alw am gymorth.

Dywedodd llefarydd fod y ddynes yn ei 50au ac o ardal Stockport, Manceinion.

"Roedd ganddi offer addas ond pan oedd hi a'i gŵr yn dod lawr o'r copa fe aethant i'r cyfeiriad anghywir a diweddu mewn ceunant serth."