Eryri: Dynes yn syrthio i'w marwolaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Jeff Richardson

Mae dynes wedi marw ar ôl syrthio 150 troedfedd ar fynydd Tryfan yn Eryri.

Roedd y ddynes yn cerdded ychydig o flaen ei gŵr pan ddigwyddodd y ddamwain yn hwyr bnawn Gwener.

Daeth 25 aelod o dimau achub mynydd Ogwen, Llanberis ac Aberglaslyn o hyd i'w chorff fore Sadwrn.

Dechreuodd y timau achub chwilio nos Wener ar ôl i'w phartner ddefnyddio ffôn symudol i alw am gymorth.

Dywedodd llefarydd fod y ddynes yn ei 50au ac o ardal Stockport, Manceinion.

"Roedd ganddi offer addas ond pan oedd hi a'i gŵr yn dod lawr o'r copa fe aethant i'r cyfeiriad anghywir a diweddu mewn ceunant serth."