Neges y Pasg: 'Peidiwch ag ofni'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae'r bomio ym Mrwsel yn rhan ganolog o neges Y Pasg gan wleidyddion ac arweinwyr eglwysig yng Nghymru a thu hwnt.

Mae'r Prif Weinidog David Cymeron wedi annog pobl i drechu'r hyn mae o'n ei wedi ei alw yn ideoleg niweidiol sy'n ysgogi terfysgaeth.

"Peidiwch ag ofni" yw neges Basg Archesgob Cymru, y Dr Barry Morgan.

Er gwaetha ansicrwydd oherwydd ymosodiadau terfysg a sefyllfa'r ffoaduriaid ar ffiniau Ewrop, bydd Duw, meddai," yn ein tywys at fywyd sy'n gwrthsefyll trais."

Er ei fod yn ddi-fai, dioddefodd Iesu Grist o ganlyniad i sefyllfa wleidyddol dreisgar, meddai un o arweinwyr Undeb yr Annibynwyr yng Nghymru yn ei neges ar gyfer y Pasg eleni.

"Teimlodd rym atgasedd, cafodd ei gyhuddo ar gam, ac fe'i hoeliwyd ar y groes fel gwrthryfelwr", meddai Dr Fiona Gannon.

"Ddwy fil o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae pobl ddiniwed yn dal i gael eu lladd at ddibenion gwleidyddol, yng ngwlad Belg yn ogystal ag ar draws y Dwyrain Canol ac yng ngogledd Affrica.

"Ni all y sefyllfa hon newid nes bod pobl yn derbyn neges Iesu, sef mai cariad a maddeuant yw'r unig fodd i sicrhau heddwch a chymod parhaol."

Yn y Fatican fe wnaeth y Pab annog Cristnogion ar draws y byd i beidio gadael i ofn reoli eu bywydau.

Disgrifiad o’r llun,
Dr Fiona Gannon