Effaith Storm Katie ar Gymru

Cyhoeddwyd

Mae Storm Katie wedi dechrau taro rhannau o Gymru, gyda gwyntoedd o dros 70 milltir yr awr wedi'u cofnodi yn rhannau o'r de.

Dyma'r 11eg storm i gael ei henwi gan y Swyddfa Dywydd ac mae disgwyl iddi symud ar draws y wlad yn ystod Dydd Llun y Pasg, gan ddod â gwyntoedd cryfion a glaw trwm.

Roedd hen bont Hafren ynghau fore Llun ac mae 'na lifogydd ac eira ar ffordd yr A470 ym Mhowys, rhwng Llanidloes a Llandinam.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi sawl rhybudd tywydd, gan gynnwys rhybudd melyn i fod yn barod am law trwm yn ne Cymru tan 11:00 ddydd Llun, a rhybudd melyn am wyntoedd cryfion yn y de ddwyrain tan tua 14:00.

Wrth i ardal o wasgedd isel symud tua'r gogledd ddwyrain yn ystod dydd Llun, mae disgwyl gwyntoedd cryf iawn a hyd at 20mm o law mewn rhai mannau. Ond fe fydd hi'n clirio'n ddiweddarach, gan adael prynhawn brafiach.

'Tywydd cymysg'

Dywedodd Robin Owain Jones, cyflwynydd tywydd BBC Cymru: "Fe fydd y tywydd ansefydlog yn parhau ddechrau'r wythnos wrth i Storm Katie ymweld â Phrydain. De Lloegr fydd yn gweld y gwaetha' serch hynny, ac mi fydd yn clirio i'r dwyrain tua Môr y Gogledd yn ystod y bore.

"I Gymru, bydd dydd Llun yn ddiwrnod sych ar y cyfan 'efo dim ond ambell gawod wasgaredig yn bosib - rhain yn bennaf ar hyd yr arfordir, ond mi fydd 'na awel ddigon cryf o'r de orllewin ar brydiau. Y tymheredd yn rhyw 9C ar ei uchaf.

"Fe fydd 'na fwy o gawodydd dros nos, a rhagor o dywydd cymysg ddydd Mawrth gyda chyfnodau heulog a chawodydd, all fod yn drwm ar brydiau. Yn sych ar y cyfan yn ystod y bore cyn y bydd 'na fand o law yn symud ar draws y wlad o'r de orllewin ddechrau'r pnawn - cenllysg neu daranau'n bosib hefyd, ac eira ar dir uchel. Fe fydd hi rywfaint yn gynhesach na dydd Llun, gan deimlo yn ddymunol yn yr heulwen, y tymheredd yn 11C ar ei uchaf."

Am y rhagolygon yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol