Lladrad Aberystwyth: Apelio am wybodaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed-Powys
Disgrifiad o’r llun,
Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi rhyddhau lluniau teledu cylch cyfyng o'r unigolyn maen nhw'n chwilio amdano mewn cysylltiad â'r lladrad

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ladrad mewn siop yn Aberystwyth ar nos Sul y Pasg.

Fe ddigwyddodd tua 20:40 yn siop Premier ar Rodfa'r Gogledd.

Mae swyddogion ar hyn o bryd yn chwilio am ddyn sydd rhwng 30 a 35 mlwydd oed mewn cysylltiad â'r digwyddiad ac maen nhw wedi rhyddhau llun teledu cylch cyfyng ohono yn y gobaith bydd rhywun yn adnabod ei ddillad.

Mae'n debyg ei fod yn gwisgo hwdi lliw llwyd neu las, mwgwd sgio du ac yn cario bag du.

Cafodd ei weld yn troi i'r chwith ar ôl gadael y siop, gan fynd i gyfeiriad Stryd Thespis.

Doedd neb wedi cael ei anafu yn ystod y digwyddiad, ond fe lwyddodd y dyn i ddwyn swm o arian.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â'r heddlu ar 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.