Dyn yn 'gyrru'r ffordd anghywir' ar yr M4

  • Cyhoeddwyd
Cyffordd 43 o'r M4 a llun heddluFfynhonnell y llun, Google/BBC

Mae dyn wedi cael ei arestio wedi honiadau iddo yrru ar hyd traffordd M4 i'r cyfeiriad anghywir yn ardal Castell-nedd Port Talbot.

Cafodd Heddlu De Cymru eu galw i'r digwyddiad honedig ger cyffordd 43, Llandarsi, tua 21:10 nos Sul.

Mae'n ymddangos fod tri cherbyd wedi taro yn erbyn ei gilydd fel rhan o'r digwyddiad.

Cafodd y dyn 43 oed ei arestio am droseddau gyrru ac mae'n parhau yn y ddalfa.

Yn ôl yr heddlu, roedd un cerbyd "wedi mynd ben i waered" ond chafodd neb ei anafu'n ddifrifol.

Bu'n rhaid cau'r lôn orllewinol rhwng cyffyrdd 41 a 42 am gyfnod ond roedden nhw wedi ailagor erbyn dydd Llun.