Bwrdd cwmni Tata i drafod dyfodol gwaith dur Port Talbot

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Gallai dydd Mawrth fod yn un o'r dyddiau pwysicaf yn hanes gwaith dur Port Talbot, wrth i ddyfodol y safle gael ei drafod gan fwrdd rheoli cwmni dur Tata yn India.

Mae'r cwmni yn ystyried cynllun i achub y gwaith ac mae AS Aberafan, Stephen Kinnock, a swyddogion o undeb Community wedi teithio i Mumbai yn India i geisio perswadio.

Mae pryderon y bydd y safle ym Mhort Talbot yn cael ei gau yn gyfan gwbl.

Fis Ionawr, cyhoeddodd Tata eu bod yn bwriadu cael gwared ar 750 o swyddi ym Mhort Talbot.

Yn ôl y cwmni, "amodau anodd iawn o fewn y farchnad" sy'n gyfrifol wrth i brisiau yn Ewrop ostwng oherwydd mewnforion dur rhad o China.

'Dim cymorth'

Yn siarad ar Rhaglen Dylan Jones fore Mawrth, dywedodd AS Gorllewin Casnewydd, Paul Flynn ei bod yn "anodd bod yn obeithiol" am y cyfarfod yn India.

"Mae'n anodd bod yn obeithiol oblegid hanes y diwydiant dur sydd wedi bod hefo problemau a heb gael cymorth y llywodraeth ers blynyddoedd," meddai.

"Y broblem ydi - dydi'r llywodraeth ddim yn credu mewn diwydiant sylfaenol fel dur. Hefyd mae 'na broblem hefo allforion rhad o China."

Mae Tata yn cyflogi tua 5,500 o bobl yng Nghymru ac maen nhw wedi haneru eu gweithlu yn y DU dros y flwyddyn ddiwetha'.

Yr amcangyfrif yw eu bod nhw'n colli £1m y diwrnod ar y safle ym Mhort Talbot yn unig.

Disgrifiad,
Roedd tad Alun Cairns yn gweithio ar y safle ym Mhort Talbot

Fe ddywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, bod y gwaith dur yn "hollbwysig" i'r ardal.

Yn ôl Mr Cairns, mae Llywodraeth y DU yn bwriadu cydweithio gyda chwmni Tata i "drawsnewid" y safle ar gyfer y tymor hir.

Ychwanegodd bod y llywodraeth eisoes wedi rhoi cymorth i Tata gyda chostau ynni a thargedau amgylcheddol.

Fe ddywedodd hefyd eu bod yn gweithio gyda'r Comisiwn Ewropeaidd ar fesurau 'gwrth-ddympio' i ddelio â dur wedi'i fewnforio'n rhad o China.

Disgrifiad o’r llun,
Bu gweithwyr Tata yn lobïo ym Mrwsel fis diwetha'

'Diwrnod anodd'

Mae'r cynllun gweithredol fydd yn cael ei drafod ddydd Mawrth yn cael ei ystyried fel achubiaeth bosib i ddyfodol hirdymor y gwaith ym Mhort Talbot.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood: "Mae hwn yn ddiwrnod anodd i'r sawl sy'n gweithio yn y diwydiant dur wrth iddynt aros i glywed beth fydd y penderfyniad am ddyfodol gwaith dur Port Talbot.

"Mae gan Gymru draddodiad maith o gynhyrchu dur, a gallai'r diwydiant fod â dyfodol da yma gyda'r gefnogaeth iawn o du'r llywodraeth.

"Mae gennym weithlu dur gyda sgiliau a phrofiad yng Nghymru, ac yr wy'n gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati i frwydro am eu dyfodol."

'Cefnogi a helpu'

Yr wythnos ddiwetha', fe wnaeth y Prif Weinidog David Cameron gefnogi ymdrechion Mr Kinnock a dywedodd fod Llywodraeth y DU eisiau "cefnogi a helpu" y diwydiant dur yn y DU.

Ychwanegodd fod amodau'r farchnad yn anodd ond bod y llywodraeth eisoes yn ceisio gweithredu i leddfu'r problemau trwy bethau fel cronfa iawndal gwladol.

Mae undeb Community wedi cwrdd â phrif weithredwr newydd Tata yn Ewrop wedi adroddiadau y gallai'r cwmni droi cefn ar ymdrechion i achub y gwaith dur ym Mhort Talbot.

Bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan fwrdd Tata, ac mae disgwyl i'r cyfarfod ddydd Mawrth bara trwy gydol y dydd.