94 cerbyd newydd i Wasanaeth Ambiwlans Cymru

Cyhoeddwyd

Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru'n derbyn 94 cerbyd newydd yn dilyn buddsoddiad o £10.3m gan Lywodraeth Cymru.

Neilltuodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt £10m i Wasanaeth Ambiwlans Cymru fel rhan o Gyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17.

Bydd y buddsoddiad yn caniatáu i'r gwasanaeth brynu:

  • 35 ambiwlans argyfwng newydd;
  • 13 cerbyd ymateb cyflym/cerbyd cludo cleifion brys;
  • 10 cerbyd gwasanaethau gofal cleifion, sy'n medru derbyn gwelyau cludo;
  • 32 cerbyd gwasanaethau gofal cleifion, sy'n medru derbyn cadeiriau olwyn;
  • 4 cerbyd arbenigol.

Ar hyn o bryd mae gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru 706 o gerbydau, sy'n gwasanaethu ardal dros 8,000 o filltiroedd sgwâr ar draws Cymru.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford: "Mae'r galw ar Wasanaeth Ambiwlans Cymru yn cynyddu bob blwyddyn, felly mae'n hanfodol i ni fuddsoddi yn y cerbydau diweddaraf er mwyn i'r gwasanaeth fedru darparu'r gofal gorau posibl i bobl Cymru.

"O ganlyniad bydd modd i'r gwasanaeth ambiwlans anfon y clinigwr mwyaf priodol yn y cerbyd mwyaf priodol, gan sicrhau bod pobl yn derbyn yr ymateb cyflymaf posib."