Ambiwlansys: Ymateb i hanner y galwadau o fewn y targed

Cyhoeddwyd

Mae ffigyrau newydd yn dangos bod Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi ymateb i bron i hanner y galwadau lle'r oedd bywyd yn y fantol o fewn chwe munud ym mis Chwefror.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod hyn er gwaetha'r ffaith mai Chwefror oedd un o'r ddau fis prysuraf ers cychwyn cofnodi'n fisol 10 mlynedd ôl.

Chwefror hefyd oedd y pumed mis yn olynol i Wasanaeth Ambiwlans Cymru gyrraedd y targed o ymateb i 65% o'r galwadau brys lle mae bywyd yn y fantol - sef galwadau coch - o fewn 8 munud.

Yn ôl y llywodraeth, mae'r targed wedi'i chyrraedd pob mis ers i'r gwasanaeth ddechrau rhoi cynllun peilot ar waith ym mis Hydref 2015.

'Rhagori'

Roedd cyfanswm o 37,560 o alwadau bris ym mis Chwefror, a 1,801 o'r rhain yn alwadau coch.

Chwe munud a dwy eiliad oedd yr amser ymateb i alwadau coch ar gyfartaledd, a chafodd dros 30% o alwadau coch ymateb o fewn pedwar munud.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething: "Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi rhagori unwaith eto ar y targed wyth munud ar gyfer ymateb i alwadau lle mae bywyd yn y fantol - a hynny er gwaethaf y galw eithriadol o uchel.

"Mae'r model ymateb clinigol newydd yn darparu ymatebion cyflym i bobl sydd angen ymyrraeth ar unwaith gan ein criwiau ambiwlans brys."