Argoed: 'Anodd rhagweld llofruddiaeth' Cerys Yemm

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddaethpwyd o hyd i Matthew Williams yn cyflawni gweithred o ganibaliaeth ar Cerys Yemm

Byddai wedi bod yn anodd i wasanaethau iechyd meddwl ragweld neu atal llofruddiaeth menyw ifanc yn ne Cymru, medd adolygiad.

Cafwyd hyd i gorff Carys Yemm, 22, mewn gwesty a oedd yn cael ei ddefnyddio gan gyn-droseddwyr ym mhentref Argoed yng Nghaerffili.

Roedd Matthew Williams, 34, wedi ei gartrefu yn yng Ngwesty'r Sirhowy Arms ar ôl cael ei rhyddhau o garchar bythefnos yng nghynt.

Fe ganfu Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) fod gan Williams hanes troseddol a'i fod wedi bod yn ddefnyddiwr cyffuriau am flynyddoedd.

Dywedodd yr adroddiad ei fod yn debygol o fod wedi cael adwaith difrifol i "sylweddau seicoweithredol" yr oedd wedi eu cymryd.

Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i gorff Cerys Yemm yn y Sirhowy Arms

Roedd wedi cael cynnig cymorth i fynd i'r afael a'i ddibyniaeth ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar, ond nid oedd wedi bod yn barod i fanteisio ar y cymorth hwnnw, dywedodd adroddiad AGIC.

Fe ychwanegodd yr adroddiad, er bod Williams wedi dangos arwyddion o "hwyliau isel" yn y dyddiau cyn yr ymosodiad, nid oedd unrhyw arwydd o seicosis na sgitsoffrenia.

Dywedodd AGIC fod y newid yn ei ymddygiad yn debygol o fod o ganlyniad i ddefnydd o "sylweddau seicoweithredol anghyfreithlon".

Mewn datganiad, dywedodd teulu Ms Yemm: "Rydym fel teulu yn croesawu'r ffaith bod yr ymchwiliad annibynnol a'r adroddiad a wnaed gan AGIC wedi dod i gasgliad o'r diwedd.

"Yr unig ddioddefwr yn yr achos hwn oedd Cerys, a'r ffaith ein bod wedi ei cholli."

Hefyd mewn datganiad, dywedodd deulu Matthew Williams: "Ar hyn o bryd, ni fydd y teulu yn gwneud unrhyw sylw ar fanylion yr adroddiad, heblaw'r ffaith eu bod yn anghytuno â chynnwys yr adroddiad yn ei gyfanrwydd.

"Mae'r teulu yn pryderu ynghylch y diffyg gwybodaeth a ddarparwyd i AGIC. Maent wedi nodi nifer o wallau yn yr adroddiad."

Mae'r adroddiad yn gwneud argymhellion i wella gofal iechyd a chymorth gan gynnwys rhannu gwybodaeth yn well, ond pwysleisiodd nad oedd un o'r materion hynny wedi cyfrannu at farwolaeth Cerys Yemm.