BBC Cymru Fyw

Nigel Owens i dorri record byd

Published
image copyrightGetty Images
image captionBydd Nigel Owens yn gobeithio cadw'i gardiau yn ei boced yn Fiji ar 11 Mehefin
Mae'r dyfarnwr rygbi Nigel Owens wedi cael ei benodi i ofalu am y gêm rhwng Fiji a Tonga ar 11 Mehefin, ac fe fydd yn torri record byd wrth wneud hynny.
Hon fydd gêm ryngwladol rhif 71 gyda Owens yn y canol, sy'n golygu mai fe yw'r dyfarnwr mwyaf profiadol erioed.
Mae'n cipio record Jonathan Kaplan o Dde Affrica a fu yng ngofal 70 o gemau rhyngwladol yn ystod ei yrfa.
Ers ei gêm brawf gyntaf yn 2003 - pan enillodd Portiwgal o 34-30 yn erbyn Georgia - mae Owens wedi dod yn un o'r dyfarnwyr mwyaf uchaf ei barch yn hanes y gêm ac wedi teithio'r byd o Krasnoyarsk yn Siberia i Kingstown yn St Vincent.
Penllanw'r cyfan oedd cael ei ddewis i ddyfarnu rownd derfynol Cwpan Rygbi'r Byd yn Twickenham y llynedd.

Tro cyntaf yn Fiji

Dywedodd Owens: "Mae'n anrhydedd cael fy newis ar gyfer y gêm bwysig hon ac fe fyddai'n paratoi yn yr un ffordd ag yr wyf i wastad yn gwneud. Yn wir mae'n anrhydedd bob tro i ddyfarnu...mwy felly ar gyfer gêm brawf.
"Roedd cael dyfarnu'r ffeinal yn brofiad gwych ac yn un y byddaf yn ei drysori am byth, ond mae pob gêm yn gofiadwy yn ei ffordd ei hun ac rwy'n edrych ymlaen at yr her ddiweddara' yn Fiji - rhywle dydw i erioed wedi dyfarnu o'r blaen."
Daeth teyrnged i Nigel Owens gan gadeirydd y panel sy'n penodi dyfarnwyr rhyngwladol, John Jeffrey.
Dywedodd: "Dros flynyddoedd lawer mae e wedi dangos ei fod e'n un o'r dyfarnwyr gorau yn y byd ac mae'n was ffyddlon i'r gêm. Er mai'r uchafbwynt oedd cael dyfarnu'r rownd derfynol yn 2015, mae'n gweithredu'r un safonau uchel i bob gêm y mae'n ei dyfarnu.
"Mae bod ar frig y gêm am gyhyd yn dangos ei allu, dyfalbarhad a gwaith caled, ac rwy'n dymuno'n dda iddo wrth iddo dorri'r record yn y gêm yma."