Cynlluniau M4 'yn y fantol' meddai'r Ceidwadwyr

Cyhoeddwyd

Mae cynlluniau i adeiladu traffordd newydd yn y de "yn y fantol" yn ystod ymgyrch etholiadau'r Cynulliad, yn ôl y Ceidwadwyr.

Bwriad Llywodraeth Cymru - sy'n cael ei redeg gan Lafur - yw adeiladu ffordd i'r de o Gasnewydd i leihau tagfeydd ar yr M4.

Ond mae 'na ddadlau am lwybr y ffordd, ac am y pris. Yn ôl yr amcangyfrif diweddaraf, byddai traffordd yn dilyn y llwybr mae Llywodraeth Cymru'n ei ffafrio'n costio £1.1bn.

Bydd 'na ddim penderfyniad terfynol tan wedi'r etholiad.

Dywedodd y Torïaid na fyddai'r prosiect yn mynd yn ei flaen petai Llafur yn ffurfio llywodraeth gyda Phlaid Cymru, sy'n gwrthwynebu'r cynllun.

Ond fe ddywedodd Llafur fod y Ceidwadwyr yn "codi bwganod heb reswm" ynghylch y prosiect.

Yn ôl Plaid Cymru, mae'r Ceidwadwyr yn "ceisio plesio Downing Street".

Disgrifiad o’r llun,
Arweinwydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies

'Dim cyfaddawdu'

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies: "Does dim amheuaeth, mi fyddai ffordd osgoi'r M4 yn marw petai Llafur yn taro bargen gyda Phlaid Cymru wedi'r etholiad fis Mai.

"Wneith y cenedlaetholwyr ddim cyfaddawdu ar y mater yma, ac mae'n eithaf amlwg y bydd [arweinydd Plaid Cymru] Leanne Wood yn cefnogi Llafur eto er mwyn cael mymryn o rym."

Mae Mr Davies eisoes wedi addo cychwyn y gwaith o fewn 12 mis, er bod y blaid yn amheus o'r llwybr 'du' y mae Llywodraeth Cymru yn ei ffafrio - maen nhw'n gofyn am adolygiad o lwybrau posib eraill.

'Codi bwganod'

Fe ddywedodd Rhianon Passmore, ymgeisydd Llafur yn Islwyn: "Mae Llafur Cymru wedi'i ymrwymo i adeiladu ffordd osgoi ar gyfer yr M4. Mae'r prosiect isadeiledd enfawr yma'n hollbwysig i ffyniant economaidd Cymru.

"Fydd y bobl a'r busnesau yn ne ddwyrain Cymru sy'n awyddus i weld y datblygiad uchelgeisiol yma'n digwydd cyn gynted ag sy'n bosib ddim yn diolch i'r Torïaid am godi bwganod heb reswm fel hyn."

Ychwanegodd fod sylwadau Mr Davies yn "anghyfrifol".

Disgrifiad o’r llun,
Rhun ap Iorwerth, Gweinidog Cysgodol Trafnidiaeth Plaid Cymru

Yn ei ymateb, dywedodd Gweinidog Cysgodol Trafnidiaeth Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth: "Beth am i ni ei wneud cyn gynted ag sy'n bosib, gyda chynllun cynt a mwy cost-effeithiol sydd hefyd yn gadael arian i'w wario ar drafnidiaeth mewn rhannau eraill o Gymru.

"Mae'n ymddangos bod y Ceidwadwyr yn hapus i wario'r arian, waeth beth yw'r pris - maen nhw'n ceisio plesio Downing Street yn lle gwneud beth sydd orau i Gymru.

"Tra'u bod nhw'n ffraeo ymysg ei gilydd, mae Plaid Cymru eisiau gweld y gwaith wedi'i wneud a buddsoddiadau ym mhob rhan o'r wlad."

Pwerau benthyg

Byddai'r cynllun yn cael ei ariannu gan bwerau newydd i fenthyg arian fydd gan weinidogion Cymru ar ôl yr etholiadau. Mi fydden nhw'n gallu benthyg hyd at £500m i'w wario ar brosiectau.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn gwrthwynebu cynllun yr M4 ac yn dweud y dylai'r arian fynd at adeiladu 20,000 o dai newydd.

Mae UKIP o blaid adeiladu'r ffordd yn dilyn y llwybr 'glas', sy'n rhatach.