David Cameron ddim o blaid gwladoli ffatrïoedd Tata

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae Prif Weinidog Prydain yn dweud nad ydy o'n credu y dylai gwaith Tata ym Mhrydain gael ei rhoi yn nwylo'r wlad.

Ddydd Mawrth, cyhoeddodd y cwmni eu bod yn bwriadu gwerthu eu busnesau dur yn y DU.

Roedd David Cameron yn cadeirio cyfarfod gyda gweinidogion allweddol yn San Steffan fore Iau i drafod yr argyfwng, ond dywedodd nad oes 'na fodd gwarantu dyfodol y ffatrïoedd.

Yn y cyfamser, mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi bod yn trafod dyfodol Tata gydag un o gyfarwyddwyr y cwmni.

'Sefyllfa anodd'

Ar ôl y cyfarfod yn San Steffan, dywedodd Mr Cameron: "Dydyn ni ddim yn diystyru unrhyw opsiwn. 'Dwi ddim yn meddwl mai gwladoli yw'r ateb iawn.

"Yr hyn 'dyn ni eisiau gwneud yw sicrhau dyfodol hir dymor i Bort Talbot a gweithfeydd dur eraill ym Mhrydain.

"Mae'n sefyllfa anodd. Does yna ddim sicrwydd y gwnawn ni lwyddo."

Disgrifiad,
Vaughan Roderick sy'n ystyried effaith trafferthion Tata ar y pleidiau gwleidyddol

'Rhoi amser'

Dywedodd Mr Jones bod Llywodraeth Cymru yn barod i roi "arian ar y bwrdd" er mwyn ceisio cael prynwr newydd i Tata.

Y ddealltwriaeth yw bod pecyn o gefnogaeth ar gael i'r cwmni dur gyda'r nod y byddai'r arian yn gymorth i gael Tata drwy'r argyfwng presennol.

Dywedodd Mr Jones wrth Newyddion Channel 4: "Dydyn ni ddim yn siarad am sefydlu cwmni sydd wedi ei wladoli yma, fel yn yr hen ddyddiau, ond i gymryd y diwydiant ymlaen er mwyn caniatau amser i brynwr newydd.

"Mae gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig yr adnoddau i wneud hyn. Fe wnawn ni roi arian ar y bwrdd, ond does gennym ni ddim yr adnoddau ein hunain i wneud hynny."

Ffynhonnell y llun, PA

Swyddi yn y fantol

Daeth y cyhoeddiad nos Fawrth y byddai Tata yn gwerthu eu safleoedd ym Mhrydain.

Mae'r penderfyniad yn rhoi swyddi miloedd o weithwyr mewn perygl - yn cynnwys y rheiny sy'n gweithio ym Mhort Talbot, Trostre yn Llanelli, Llanwern yng Nghasnewydd a Shotton yn Sir y Fflint.

Yn ôl un cyn weithiwr sydd hefyd yn gynghorydd gallai 15,000 o swyddi gael eu colli ym Mhort Talbot am y byddai cau'r safle yn cael effaith ehangach.

Mae'r BBC yn deall bod Llywodraeth San Steffan eisiau sicrwydd na fydd Tata yn gwerthu'r ffatrïoedd cyn i brynwr ddod i'r fei.

Ond does yna ddim addewid wedi ei rhoi gan y cwmni tan pa bryd y byddan nhw'n fodlon cadw'r gweithfeydd ar agor.