Cerydd i'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi marwolaethau milwyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA/MOD
Disgrifiad o’r llun,
Corporal James Dunsby, yr Is-gorporal Edward Maher a'r Is-gorporal Craig Roberts

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi derbyn cerydd am fethiannau wnaeth arwain at farwolaethau tri milwr ar ymarferiad gyda'r SAS ym Mannau Brycheiniog.

Bu farw Corporal James Dunsby, yr Is-gorporal Edward Maher a'r Is-gorporal Craig Roberts o ganlyniad i esgeulustod ar y daith 16 milltir yn 2013.

Fe wnaeth y Gweithgor Iechyd a Diogelwch (HSE) gyhoeddi cerydd, sef y weithred uchaf y gallan nhw gymryd gan nad oes modd erlyn y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi ymddiheuro am y methiannau.

Ffynhonnell y llun, Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw'r Is-gorporal Craig Roberts o Fae Penrhyn ger mynydd Pen-y-Fan

Fis Gorffennaf diwetha' daeth cwest i'r casgliad fod esgeulustod wedi bod yn ffactor ym marwolaethau'r tri milwr.

Daeth ymchwiliad gan yr HSE i'r casgliad fod y Weinyddiaeth Amddiffyn wedi methu a chynllunio, asesu na rheoli'r risg yn gysylltiedig â salwch o ganlyniad i'r hinsawdd yn ystod yr ymarferiad.

Roedd y methiannau hyn wedi arwain at farwolaeth y tri milwr, a salwch gwres ymhlith 10 milwr arall fu'n rhan o'r orymdaith ar ddiwrnod poeth iawn yn 2013.

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn mynnu bod "nifer o welliannau" wedi eu gweithredu i leihau'r risg ar ymarferion o'r fath.