Cebl trydan wedi torri ar safle marwolaeth mewn ysgol

Cyhoeddwyd
Ysgol Cwmcarn

Mae gwrandawiad cyn cwest wedi clywed bod cebl trydan wedi ei dorri wedi ei ddarganfod mewn ysgol lle bu farw gweithiwr oedd yn tynnu asbestos o'r safle.

Fe wnaeth ymchwilwyr ddarganfod cyllell yn agos i'r safle yn Ysgol Cwmcarn lle bu farw James Paul, 26 o Abertyleri, ym mis Gorffennaf 2013.

Clywodd gwrandawiad blaenorol yn Llys Crwner Casnewydd ei bod hi'n bosib bod Mr Paul wedi ei drydanu.

Bydd cwest i farwolaeth Mr Paul yn cael ei gynnal ym mis Mehefin.