Gwaith dur Tata: Sajid Javid yn dod i Bort Talbot

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Daeth nifer o brotestwyr i gwrdd â Sajid Javid ddydd Gwener

Mae Ysgrifennydd Busnes y DU, Sajid Javid, wedi ymweld â safle dur Tata ym Mhort Talbot ddydd Gwener wrth i'r ymdrechion i ddarganfod prynwr i'r busnes barhau.

Fe ddaeth nifer fawr o weithwyr dur ac eraill i gwrdd â'r gweinidog yn ystod yr ymweliad.

Ddydd Mawrth, cyhoeddodd y cwmni eu bod yn bwriadu gwerthu eu busnesau dur yn y DU.

Mae Mr Javid, oedd ar ymweliad busnes yn Awstralia pan ddaeth y newyddion, wedi dweud nad gwladoli'r diwydiant dur yw'r ateb i'r broblem.

Fe wnaeth Prif Weinidog y DU, David Cameron, gefnogi'r safbwynt yma ddydd Iau.

"Fe fydda i'n gwrando arnyn nhw, ac rydw i eisiau sicrhau eu bod yn gwybod fy mod i a'r llywodraeth ar eu hochr nhw yn gweithio'n galed i ddod o hyd i ddatrysiad," meddai Mr Javid.

"Er nad yw hi'n bosib i ni newid amgylchiadau'r farchnad ddur, rydyn ni'n gallu, ac rydyn ni yn chwarae rôl bositif i sicrhau dyfodol cynaliadwy."

Bu Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn trafod dyfodol Tata gydag un o gyfarwyddwyr y cwmni ddydd Iau.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Cronfa pensiwn

Yn y cyfamser, mae'r cyn-weinidog busnes, Vince Cable wedi galw ar Lywodraeth y DU i gymryd perchnogaeth o gronfa bensiwn Tata i annog prynwr i ddod i'r amlwg.

Dywedodd wrth Radio Wales y byddai hyn yn well opsiwn na chymryd siâr gyhoeddus yn y diwydiant.

"Byddai hi'n fwy synhwyrol pe baen nhw yn cymryd perchnogaeth o'r gronfa pensiwn yn hytrach na rhedeg y cwmni - rhywbeth nad yw llywodraethau'n dda yn ei wneud," meddai.

Ychwanegodd ei fod wedi cael sioc o weld ymateb Llywodraeth y DU i'r argyfwng, gan honni nad oedd gweinidogion wedi bod yn barod am y cyhoeddiad yn Mumbai ddydd Mawrth.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Vince Cable ei fod wedi cael sioc o weld ymateb Llywodraeth y DU i'r argyfwng

Beirniadaeth

Mae'r ffigyrau o'r undebau a'r gwrthbleidiau wedi beirniadu'r llywodraeth am fethu a gwneud digon i ymateb i'r mater.

Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol undeb Unite, Len McCluskey bod y DU mewn "argyfwng diwydiannol anferthol", gan alw bod angen i'r llywodraeth ymyrryd i achub y diwydiant dur yn yr un modd ac y gwnaeth i'r banciau yn ystod yr argyfwng ariannol.

Ychwanegodd y canghellor cysgodol, John McDonnell y dylai'r llywodraeth "genedlaetholi i sefydlogi".

Wedi ymweliad Mr Javid ag Awstralia, mae AS Aberafan Stephen Kinnock wedi galw ar yr Ysgrifennydd Busnes i ystyried ei ddyfodol yn y swydd, ar ôl iddi ddod i'r amlwg ei fod wedi mynd a'i ferch gydag o ar y daith i Awstralia.

Fe wnaeth swyddfa Mr Javid gadarnhau bod ei ferch wedi bod ar y daith, ond nad oedd wedi dod ar gost i'r trethdalwr.

Straeon perthnasol