BBC Cymru Fyw

'Cynllun iechyd arloesol' yn dechrau yn Sir Ddinbych

Published

Mae gwasanaeth iechyd newydd yn dechrau yn Sir Ddinbych ddydd Gwener wedi i dair meddygfa gau ar ôl problemau recriwtio doctoriaid.

Mae'r bwrdd iechyd wedi recriwtio ei ddoctoriaid ei hun i redeg dwy gyn-feddygfa ym Mhrestatyn a safleoedd eraill yng Ngallt Melyd a Ffynnongroyw.

Rhwng meddygfa Grŵp Meddygol Pendyffryn a meddygfa Seabank Drive mae cyfanswm o dros 20,000 o gleifion, ac fe fyddan nhw'n uno o dan y cynllun newydd.

Bydd Prestatyn Iach yn gweithio gyda gwasanaeth tebyg yn Rhuddlan, ble mae cytundeb meddygfa arall wedi dod i ben.

Fe wnaeth gynghorwyr Sir Ddinbych gytuno i gynnig un o gyn-adeiladau'r awdurdod, Tŷ Nant, i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar brydles er mwyn cynnig y gwasanaethau oddi yno.

Yn yr adeilad newydd fe fydd casgliad o staff gan gynnwys meddygon, nyrsys a therapyddion i gyd yn cynnig eu gwasanaeth o dan yr un to.

image copyrightBCUHB
image captionMae Dr Chris Stockport wedi disgrifio'r cynllun fel "model arloesol"

Arweinydd Prestatyn Iach fydd Dr Chris Stockport, sydd hefyd yn gyfarwyddwr meddygol rhanbarth canolog y bwrdd iechyd.

"Mae hwn yn fodel arloesol ar gyfer gofal cychwynnol i Gymru gyfan o safbwynt maint y cynllun," meddai.

"Er bod elfennau o'r model wedi eu defnyddio o'r blaen, mae cael 23,000 o gleifion o dan un gwasanaeth yn rhywbeth newydd a chyffrous."

image copyrightEirian Evans
image captionBydd y gwasanaethau newydd yn cael eu cynnig o adeiladau Tŷ Nant