Carchar i ddyn am lawrlwytho lluniau anweddus o blant

Cyhoeddwyd

Mae dyn o ogledd Cymru wnaeth lawrlwytho miloedd o luniau anweddus o blant wedi ei garcharu am 32 mis.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug nad oedd Alan Catherall, 58 o Gaergwrle, yn gallu atal ei hun rhag chwilio ac edrych ar y lluniau.

Yn ogystal â'r ddedfryd, derbyniodd Catherall orchymyn atal troseddau rhyw am gyfnod amhenodol a bydd rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw am weddill ei oes.

Clywodd y llys fod Catherall wedi cael dedfryd wedi'i ohirio yn 2010 am droseddau tebyg.

Daeth yr heddlu o hyd i'r lluniau fis Chwefror ar liniadur a disg galed. Pan oedd Catherall ar fechnïaeth, fe brynodd gyfrifiadur a lawrlwytho mwy o ddelweddau.

Dywedodd yr amddiffyn fod Catherall yn derbyn bod ganddo "obsesiwn" am y math yma o luniau a'i fod yn cydnabod ei fod angen cymorth.