Merch wedi ei chludo i'r ysbyty mewn hofrennydd o Eryri

Cyhoeddwyd

Roedd rhaid cludo merch yn ei harddegau i'r ysbyty mewn hofrennydd ddydd Sadwrn ar ôl iddi gael ei tharo'n wael yn Eryri.

Cafodd y ferch ei hachub oddi ar yr Wyddfa gan Dîm Achub Mynydd Llanberis a hofrennydd Gwylwyr y Glannau.

Cafodd ei chludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Nid oes mwy o fanylion am ei chyflwr ar hyn o bryd.