Tata: 'Ni all y diwydiant dur farw' - Carwyn Jones

Cyhoeddwyd

Mae Carwyn Jones wedi mynnu na all y diwydiant dur ym Mhrydain farw wrth i Aelodau Cynulliad ymgynnull i drafod yr argyfwng sy'n wynebu Tata.

Dywedodd y prif weinidog bod safleoedd y cwmni yn "allweddol" i ddyfodol y Deyrnas Unedig ac ni all y wlad ddibynnu ar ddur o dramor yn unig.

Fe wnaeth arweinwyr y pleidiau ofyn am alw ACau yn ôl ar ôl i Tata gyhoeddi eu bod yn bwriadu gwerthu eu safleoedd ym Mhrydain.

Mae tua 6,000 o swyddi yng Nghymru yn y fantol, gan gynnwys tua 4,000 ym Mhort Talbot.

"Mae gen i un neges syml i bobl Cymru a Llywodraeth y DU, ni all y safleoedd yma gau," meddai Mr Jones wrth Aelodau Cynulliad.

"Allwn ni ddim gadael i ddur Cymru, dur Prydain farw. Mae'r safleoedd yma yn allweddol i fuddiannau'r Deyrnas Unedig.

"Ni all Prydain wynebu'r 21ain ganrif ble rydym yn ddibynnol yn benodol ar ddur wedi ei fewnforio."

Fe gadarnhaodd Mr Jones hefyd bod pecyn gwerth £60m ar gael i Tata, a fyddai'n cynnwys benthyciad masnachol yn ogystal â gwelliannau amgylcheddol ac arian ar gyfer hyfforddiant.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

'Arweiniad'

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig bod y diwydiant dur yn "allweddol i Gymru a Phrydain".

Ychwanegodd Andrew RT Davies: "Mae'n bwysig ein bod yn gweithio gyda'n gilydd er mwyn sicrhau ei ddyfodol ymarferol hirdymor."

Roedd arweinydd Plaid Cymru'n feirniadol o ymateb Mr Jones i'r argyfwng dur a dywedodd y dylai ystyried pob opsiwn.

"Mae ei lywodraeth yn edrych fwy fel grŵp pwyso pan ddylai gymryd arweiniad strategol," meddai Leanne Wood.

'Deiniadol'

Yn ôl arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, mae angen edrych ar "sut mae gallu gwneud y safleoedd yn ddeniadol" i brynwr. Ychwanegodd Kirsty Williams bod y diwydiant yn "rhy dda i fethu".

Dywedodd ymgeisydd Cynulliad UKIP, Mark Reckless, bod y blaid eisiau "diogelu y diwydiant dur".

Dywedodd y bydden nhw'n darparu "cefnogaeth ariannol" hyd mae hynny'n bosib nes y refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd ar 23 Mehefin.

Bu cyfarfod fore Llun hefyd o'r tasglu dur, sy'n cynnwys Tata, yr undebau a'r llywodraethau.

Disgrifiad o’r llun,
Cyfarfod o'r tasglu dur ym Mae Caerdydd

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn barod i helpu buddsoddwyr gyda'r gost o dalu am waith dur Port Talbot.

Mae Llywodraeth y DU yn "sefyll yn barod i gefnogi unrhyw fuddsoddwr posib", meddai Alun Cairns.

Ond yn dilyn y cyfarfod, rhybuddiodd Mr Cairns nad oedd unrhyw sicrwydd am ddyfodol safleoedd gwahanol Tata ym Mhrydain.

Dywedodd hefyd nad oedd yn gallu cadarnhau faint o arian cyhoeddus fyddai'n rhan o unrhyw gytundeb gan eu bod yn drafodaethau masnachol cyfrinachol.

Straeon perthnasol