Oedi taliad ffermwyr gan y llywodraeth yn 'warthus'

  • Cyhoeddwyd
Llyr Jones

Mae ffermwr o ogledd Cymru wedi dweud ei fod yn "warthus" iddo orfod disgwyl dros bedwar mis am ei daliad blynyddol gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Llyr Jones o Lanfihangel Glyn Myfyr ger Cerrigydrudion wrth raglen y Post Cyntaf na chafodd unrhyw eglurhad o gwbl pam nad yw wedi cael rhan gyntaf ei daliad fferm sylfaenol.

Bu'n rhaid iddo gael benthyciad o'r banc er mwyn llenwi'r twll ariannol.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae 95% o ffermwyr wedi cael rhan gyntaf y taliad.

Cynyddu gorddrafft

Yn siarad gyda BBC Radio Cymru, dywedodd Mr Jones: "Mae o'n boen meddwl. Dwi wedi gorfod cynyddu fy ngorddrafft banc er mwyn i mi fedru cario'r busnes yn ei flaen.

"Mae o wedi effeithio arnon ni yn ofnadwy, dwi ddim wedi medru prynu gwrtaith achos doeddwn i ddim isho benthyg 'chwaneg o bres."

Yn ôl undeb NFU Cymru mae rhai cannoedd o amaethwyr mewn sefyllfa debyg ac mae amynedd ffermwyr yn prinhau.

Ychwanegodd Mr Jones: "Dwi'n ei weld o'n warthus.

"Os 'da chi'n mynd ar lein maen nhw'n dweud wrthoch chi i beidio â ffonio oherwydd bod ganddyn nhw lot o ymholiadau i'w gwneud, a'r awgrym ydi os yda chi yn ffonio eich bod chi yn gwastraffu eu hamser nhw.

"Mae'r NFU yn ffonio drosta' chi ond dydi nhw ddim wedi cael unrhyw sens chwaith."

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Dywedodd hefyd nad yw ei amgylchiadau wedi newid yn ddiweddar.

"Dwi ddim wedi newid maint y fferm nac wedi prynu 'chwaneg o dir," meddai.

"Mae fy sefyllfa i yn union fel roedd hi ddwy flynedd yn ôl. Pam eu bod nhw'n cymryd mor hir i dalu does gen i ddim syniad."

Nid oedd Llywodraeth Cymru am drafod achosion unigol, ond dywedodd llefarydd bod 95% o ffermwyr Cymru bellach wedi cael rhan gyntaf y taliad.

O ran y 5% sy'n weddill, ychwanegodd y llefarydd bod y ffaith fod gan rhai ohonynt dir yn Lloegr yn gyfrifol am yr oedi a does dim modd prosesu'r ceisiadau hyd nes y bydd yr Asiantaeth Daliadau Gwledig yn Lloegr yn rhoi'r manylion i Lywodraeth Cymru.

Dywedodd y llefarydd y dylai pob ffermwr dderbyn ei daliad llawn rhyw ben ym mis Ebrill.