BBC Cymru Fyw

Gwahardd nyrs o Gaerdydd am newid nodyn doctor

Published
image copyrightThinkstock
Mae nyrs o Gaerdydd a newidiodd fanylion ar nodyn gan ddoctor i gael amser i ffwrdd o'r gwaith wedi ei hatal rhag gweithio am dri mis.
Fe wnaeth Laura Clarke, 42, newidiadau i bedwar nodyn gan ei meddyg teulu wrth weithio fel uwch nyrs yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.
Yn sgil hynny, cafodd ei diswyddo wedi chwe blynedd yn y swydd.
Dywedodd panel disgyblu'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fod Clarke wedi "ymddwyn yn anonest" ar bedwar achlysur.
Clywodd y gwrandawiad yng Nghaerdydd fod ymddygiad Clarke wedi dod i'r amlwg ar ôl ymchwiliad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

'Drygioni'

Dywedodd cyflwynydd yr achos, Paul Andrews: "Byddai'r cyfnod salwch wedi eu rhoi gan ei meddyg teulu beth bynnag. Gallwch weld yn glir iawn fod y nodiadau wedi eu newid - a dyna'r weithred ddrwg yn yr achos hwn."
Er gwaethaf y ffaith fod Clarke wedi cyfaddef newid y nodyn doctor, gwadodd fod hynny yn niweidio ei gallu i weithio fel nyrs yn y dyfodol.
Dywedodd wrth banel y NMC fod ei "phen dros y lle i gyd" pan newidiodd y nodiadau a "ni allai gofio" pam ei bod wedi gweithredu fel y gwnaeth hi.
Dywedodd y panel bod ei esboniadau yn "rhy syml" ac maenn nhw'nn bryderus ei bod yn risg o ailadrodd ei gweithredoedd.
Fe gafodd Clarke ei thynnu oddi ar y gofrestr ddydd Iau, ac fe ddywedodd cadeirydd y panel, Cheryl Beach, eu bod o'r farn bod "risg uchel y byddai yn ailadrodd y weithred, gan iddi ymddwyn yn anonest ar bedwar achlysur".