Ffrwydrad nwy Casnewydd: Dyn gydag anafiadau difrifol

  • Cyhoeddwyd
FfrwydradFfynhonnell y llun, Matthew Horwood

Mae dyn 50 oed yn parhau yn yr ysbyty gydag anafiadau sy'n cael eu disgrifio fel rhai "sy'n peryglu bywyd" wedi ffrwydrad nwy mewn tŷ yng Nghasnewydd.

Fe achosodd y ffrwydrad nos Sadwrn ddifrod i'r tŷ sydd ar Stryd George ac adeiladau cyfagos.

Ni chafodd unrhyw un arall anafiadau difrifol.

Mae'r stryd erbyn hyn wedi ail agor ac mae trigolion wedi eu hail-gartrefu tra bod gwaith yn cael ei wneud ar eu tai.

Mae'r ymchwiliad ar y cyd gyda Gwasanaeth Tân De Cymru yn parhau. Dydyn nhw ddim yn chwilio am unrhyw bobl eraill mewn cysylltiad gyda'r digwyddiad.