Carchar i arddwr wnaeth ddwyn £300,000 gan ŵr oedrannus

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Manceinion

Mae garddwr wnaeth ddod yn gyfeillgar gyda gŵr 91 oed wedi ei garcharu am dair blynedd ar ôl cymryd £300,000 o arian ganddo.

Roedd y gŵr oedrannus, Dennis Jezzard wedi sefydlu perthynas gyda Karl Alexander o Fanceinion ar ôl cysylltu gydag ef drwy lyfr Yellow Pages.

Clywodd y llys bod gan Alexander rhyw reolaeth dros fywyd Mr Jezzard a bod gwerth £91,000 o gynilion Dennis Jezzard wedi eu trosglwyddo i gwmni Morecambe Motor Homes.

Roedd y garddwr wedi ceisio cael pŵer atwrnai ac wedi ceisio symud Mr Jezzard o'i gartref gofal i gartref yn agosach ato yn Morecambe.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon ei fod hefyd wedi ceisio gwerthu tŷ'r gŵr oedrannus yn Hen Golwyn.

Dywedodd yr erlyniad bod gan Mr Jezzard, sydd erbyn hyn wedi marw, gymdogion da a bod un ohonyn nhw wedi cysylltu gyda'i deulu ar ôl dechrau dod yn amheus.

Yn ôl Nicola Gatto, oedd yn amddiffyn, roedd Alexander wedi cwympo ar ei fai ac wedi cydweithio pan gafwyd ymchwiliad ariannol.

"Collodd ei dad ei hun yn 2010 ac roedd Mr Jezzard mewn rhyw ffordd wedi dod yn ffigwr tadol iddo," meddai.