Euro 2016: Cyflwyniad i gartref Cymru - Dinard

Rhodri Tomos
Gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r tîm hyfforddi yn cynnal cynhadledd i'r wasg yn Dinard ddydd Mawrth

Dyma ni, mae Euro 2016 ar ddechrau ac mae tîm Cymru wedi cyrraedd Dinard yn Llydaw, eu cartre' am yr wythnosau nesaf.

Gan fod Dinard yn gyrchfan wyliau poblogaidd yng ngogledd orllewin Ffrainc, nid hogiau Chris Coleman fydd y Cymry cyntaf i wneud y daith, ond mae ambell un enwog wedi troedio'r llwybr hefyd.

Ychydig dros 10,000 o bobl sy'n byw yn Dinard, ond mae hynny'n chwyddo i dros 40,000 dros fisoedd yr haf.

Disgrifiad o’r llun,
Bu T.E. Lawrence yn byw yn Dinard am gyfnod wedi iddo adael Cymru

Mae'n eitha' hysbys fod T.E. Lawrence - Lawrence of Arabia fel yr oedd yn cael ei adnabod - wedi cael ei eni yn Nhremadog.

Fuodd o ddim yn byw yn Nwyfor am hir, ond tybed faint sy'n gwybod ei fod o a'i deulu wedi mynd i fyw yn Dinard am gyfnod wedi iddo adael Cymru?

Roedd ei gysylltiad â Ffrainc yn dal yn agos yn ystod ei wasanaeth yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ac wedi'r rhyfel fe gafodd Lawrence yr anrhydedd fwyaf gan y wlad, sef y Legion D'Honneur.

Lawrence oedd un o'r Cymry cyntaf i dderbyn yr anrhydedd.

Disgrifiad o’r llun,
Fe chwaraeodd Anthony Hopkins rhan Hitchcock yn y ffilm o'r un enw yn 2012

Cymro enwog arall yw'r actor Anthony Hopkins, ac un o'i brif rannau oedd yn y ffilm Hitchcock lle chwaraeodd rhan y cyfarwyddwr ffilm enwog, Alfred Hitchcock.

Ar y promenâd yn Dinard mae cerflun o Hitchcock, er bod y rheswm am hynny'n ddadleuol a rhyfedd.

Chwedl leol yw bod un o'r hen dai sy'n edrych dros y bae yn Dinard wedi bod yn ysbrydoliaeth i Hitchcock ar gyfer y tŷ enwog yn y ffilm Psycho.

Does dim tystiolaeth i gefnogi hynny, ond yn ystod gŵyl ffilmiau Prydeinig Dinard yn 2009 (mae'r ŵyl yn cael ei chynnal yn flynyddol) fe godwyd y cerflun o Hitchcock i nodi'r chwedl!

Ffynhonnell y llun, CBDC
Disgrifiad o’r llun,
Y gwesty fydd yn gartref i dîm Cymru yn ystod Euro 2016

Ond lle fydd tîm Cymru'n aros?

Wel mae'r gwesty fydd yn gartref i'r tîm am bron bum wythnos (gobeithio) yn ardal Saint-Énogat o Dinard, ychydig i ffwrdd o ganol y dref.

Mae Chris Coleman wedi dweud bod y lle'n cynnig y cyfuniad gorau o foethusrwydd - er nad dyma westy mwyaf moethus Dinard - a chyfleusterau chwaraeon.

Mae dau gae pêl-droed yn rhan o'r safle, ac mae'r ddau mewn man preifat fydd yn caniatáu i'r tîm wneud eu paratoadau terfynol heb ddatgelu unrhyw gyfrinachau i lygaid y byd.

Mae'r gwesty hefyd yn gartref i ganolfan therapi dwr y môr sy'n un o nifer fechan iawn yn Ewrop.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Cymru'n defnyddio cae FC Dinard fel canolfan ymarfer yn ystod Euro 2016

Fe grëwyd hanes yn Dinard ddydd Mawrth, wrth i'r Gymraeg gael ei siarad am y tro cyntaf mewn cynhadledd i'r wasg yn un o'r prif bencampwriaethau pêl-droed.

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru, Owain Llyr wnaeth ofyn cwestiwn yn y Gymraeg, a chael ateb gan is-hyfforddwr Cymru, Osian Roberts.

Disgrifiad o’r llun,
Poster oedd yn croesawu carfan Cymru ym maes awyr Dinard

Y peth pwysicaf mae'n debyg yw bod Dinard yn groesawgar ac yn hamddenol.

Eisoes yn ystod dydd Mawrth, mae rhai o chwaraewyr Cymru wedi cael eu gweld yn crwydro strydoedd Dinard gyda neb yn eu poeni nhw, ac mae awyrgylch felly o gwmpas hen harbwr y dref.

Bydd digon o gyfle i weld mwy ohonyn nhw dros yr wythnosau nesaf, a'r argraff gyntaf y mae rhywun yn ei gael yw y byddai pobl Dinard wedi gwirioni go iawn pe byddai Cymru'n gwneud yn dda yn y gystadleuaeth.