Heddlu: Mwy o amser i ffwrdd am resymau seicolegol

Cyhoeddwyd

Mae lluoedd heddlu Cymru wedi gweld cynnydd o rhwng 15% a 40% yn nifer y staff sy'n cymryd amser i ffwrdd o'r gwaith am resymau seicolegol.

Fe wnaeth cais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i holl luoedd y DU ddarganfod bod heddluoedd Cymru oll o fewn y 15 uchaf ar gyfer y rheiny sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf.

Heddlu'r Gogledd oedd â'r cynnydd mwyaf ar ôl Gorllewin Sir Efrog - 40% rhwng 2013/14 a 2014/15.

Mae Ffederasiwn yr Heddlu wedi dweud nad yw'r ffigyrau'n syndod, gan awgrymu bod toriadau yn golygu bod staff yn gorweithio.

Er bod gweithluoedd yn lleihau, fe wnaeth nifer y staff wnaeth gymryd amser i ffwrdd oherwydd rhesymau seicolegol gynyddu o 4,544 yn 2010 i 6,129 yn 2015.

Fe wnaeth Heddluoedd Gwent a'r De weld cynnydd o 17% - Gwent o 285 i 334 a Heddlu'r De o 522 i 609.

Yn Heddlu Dyfed Powys bu cynnydd hefyd - 15% o 207 i 237.