BBC Cymru Fyw

Tata: Annog Cameron i gynnig cefnogaeth 'sylweddol'

Published
image copyrightGetty Images
image captionCarwyn Jones tu allan i Downing Street

Mae Carwyn Jones wedi annog David Cameron a'i lywodraeth i gynnig cefnogaeth "sylweddol" i unrhyw brynwr posib o gwmni dur Tata.

Wedi cyfarfod yn Downing Street ddydd Mawrth, dywedodd prif weinidog Cymru ei bod yn "galonogol" clywed bod sawl opsiwn yn parhau i gael eu hystyried i achub y diwydiant.

Mae pryder am 6,000 o swyddi dur yng Nghymru - 4,000 ym Mhort Talbot - ar ôl i Tata gyhoeddi ei fod eisiau gwerthu ei safleoedd yn y DU.

  • Dur: 'Llywodraeth yn barod i gefnogi'
  • Tata: Codi pryderon gyda Xi Jinping
  • Gallai cau Port Talbot 'daro 15,000'

Fe ddatgelodd Mr Jones hefyd bod pensiynau, prisiau egni a thollau ymysg y materion sydd dan ystyriaeth.

Mae prif weinidog Cymru wedi dweud y byddai'n cefnogi'r syniad bod Llywodraeth y DU yn prynu'r safleoedd nes bod prynwr arall yn dod i'r amlwg.

Fe gadarnhaodd Mr Jones ddydd Llun bod pecyn gwerth £60m ar gael i Tata gan Lywodraeth Cymru,

Byddai hynny'n cynnwys benthyciad masnachol yn ogystal â gwelliannau amgylcheddol ac arian ar gyfer hyfforddiant.

image copyrightWPA pool

Bu'r Canghellor George Osborne, yr Ysgrifennydd Busnes Sajid Javid ac Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns hefyd yn rhan o'r trafodaethau ddydd Mawrth.

Mae disgwyl i Mr Javid hedfan i India'n ddiweddarach i drafod gwerthiant posib Tata gyda chadeirydd y cwmni.

Cyn hedfan i India mi fydd yn trafod gyda'r cwmni Liberty House.

"Mae'n grêt bod Liberty ac eraill yn barod wedi dangos diddordeb ac mae'n grêt bod yna ddiddordeb yn bodoli. Y peth cywir yw bod Llywodraeth Prydain yn chwarae ei rôl.

"Dw i wedi trio amlinellu sut y gallwn ni helpu. Mae yna lawer o fanylion i ddatrys ac wrth gwrs mae'n dibynnu pwy fydd y prynwr. Ond y peth pwysig yw ein bod ni yn barod i weithio gyda'r prynwyr pan maen nhw'n dangos diddordeb."

Mewn sesiwn frys yn y Cynulliad ddydd Llun, dywedodd Mr Jones na all y diwydiant dur ym Mhrydain farw.

image copyrightGetty Images

Dywedodd Mr Cameron cyn y cyfarfod: "Mae'r Llywodraeth yn gwneud popeth yn ei allu i ddarganfod datrysiad hirdymor, ymarferol i achub gwaith dur Port Talbot.

"Yn y cyfarfod y bore 'ma, fe fydda i a Carwyn Jones yn edrych ar sut y gall Llundain a Chaerdydd gydweithio i sicrhau bod gan y safle ddyfodol cadarn, a dod a'r ansicrwydd i ben i weithwyr a'u teuluoedd."

Mae'r prif weinidog wedi dweud nad yw o blaid gwladoli'r busnes.

'Ddim yn gwneud digon'

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams wedi croesawu'r cyfarfod rhwng y ddau arweinydd. Ond mae'n dweud nad yw'r ddwy lywodraeth yn "gwneud digon i achub y diwydiant dur".

Yn ôl Kirsty Williams dylai llywodraeth San Steffan lobïo er mwyn rhoi tollau ar ddur o China ac mae'n dweud bod gweithfeydd dur yn dal i dalu trethi busnes uchel, rhywbeth y dylai Prif Weinidog Cymru fod wedi mynd i'r afael ag o meddai.

Yn y gorffennol mae arweinydd Plaid Cymru wedi bod yn feirniadol o ymateb Mr Jones i'r argyfwng dur a dywedodd y dylai ystyried pob opsiwn.

"Mae ei lywodraeth yn edrych fwy fel grŵp pwyso pan ddylai gymryd arweiniad strategol," meddai Leanne Wood.

image copyrightPA

Ond mae Andrew R T Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn dweud bod y cyfarfod fore Mawrth yn dangos bod Llywodraeth San Steffan yn cymryd y mater o ddifri a'i bod hi'n hanfodol bod pawb yn "gweithio gyda'i gilydd i sicrhau dyfodol hir dymor, hyfyw" i'r diwydiant.

Mae ymgeisydd Cynulliad UKIP, Mark Reckless wedi dweud bod y blaid eisiau "diogelu'r diwydiant dur".

Dywedodd y bydden nhw'n darparu cymaint â phosib o "gefnogaeth ariannol" nes y refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd ar 23 Mehefin.