Cyhoeddi safleoedd posib Eisteddfod Genedlaethol 2020

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Ceredigion wedi cyhoeddi'r safleoedd posib ar gyfer cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2020.

Yr ardaloedd sydd wedi eu cynnig yw Llanbedr Pont Steffan, Llanbadarn Fawr, Tregaron, Aberteifi, Ciliau Aeron a Llansantffraid.

Fe ddaeth y cynigion gan gynghorau tref a chymuned o fewn y sir.

Bydd Bwrdd yr Eisteddfod Genedlaethol yn gwneud y penderfyniad terfynol ar y safle mwyaf addas, gan ystyried ffactorau fel cyflenwad trydan, dŵr a charthffosiaeth.