'Pwysau aruthrol' ar ysbytai'r gogledd

Cyhoeddwyd

Daw rhybudd gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr bod pwysau mawr ar wasanaethau yn y gogledd.

Mae sawl ambiwlans yn aros y tu allan i ysbytai Maelor Wrecsam, Glan Clwyd ag ysbyty Gwynedd.

Fe gafodd staff eu galw i'r gwaith o'u gwyliau ac fe gafodd gwlâu ychwanegol eu defnyddio ddydd Mawrth.

'Pwysau aruthrol'

Fe ddywedodd Nigel Lee, Cyfarwyddwr Gofal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr bod adrannau gwasanaethau brys yr ysbytai "o dan bwysau aruthrol."

Cynnydd mewn cleifion, a chleifion bregus sydd yn bennaf cyfrifol am y pwysau, yn ôl y cyfarwyddwr.

Ychwanegodd Nigel Lee: "Mae'r prysurdeb yn effeithio ar amseroedd aros ac mae gofyn i bobl fod yn amyneddgar."

"Rydym ni'n gofyn i bobl ystyried a oes angen gofal ysbyty arnyn nhw cyn ymweld ag adrannau gofal brys."

Fe wnaeth amseroedd aros ysbytai Cymru gyfan waethygu dros y gaeaf, yn ôl ffigyrau diweddar.