Gwaharddiad cyffuriau i chwaraewr rygbi arall o Gymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae chwaraewr rygbi arall o Gymru wedi cael ei wahardd ar ôl cael ei ddarganfod yn defnyddio steroid.

Mae Joseph Phelps o Glwb Rygbi Trecelyn wedi'i wahardd am bedair blynedd, gan olygu bod 13 chwaraewr o Gymru nawr wedi eu gwahardd.

Dywedodd Asiantaeth Gwrth Gyffuriau'r DU y cafodd Phelps ei ddarganfod yn defnyddio'r steroid ym mis Mehefin y llynedd.

Ychwanegodd pennaeth cyfreithiol yr asiantaeth, Graham Arthur mai'r chwaraewyr eu hunain yw'r unig rai sy'n gyfrifol am unrhyw sylwedd sydd yn eu system.

Daw gwaharddiad Phelps lai na mis ar ôl i brif weithredwr yr asiantaeth, Nicole Sapstead ddweud ei bod yn bosib mai "problem gymdeithasol" sydd ar fai am y nifer o chwaraewyr o Gymru sy'n defnyddio cyffuriau.