Gwrthdrawiad angheuol tad a mab: Cyhuddo dyn

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r De wedi cyhuddo dyn o ddau gyfri o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Fe gafodd Stuart Bates, 43 oed, a'i fab Fraser, 7 oed, eu taro ar ffordd yr A4119 ger Llantrisant ar gyrion pentref Tonysguboriau yn yr oriau man fore Sul, 6 Rhagfyr 2015.

Mae disgwyl i'r gyrrwr 22 oed o Donyrefail ymddangos gerbron ynadon ym Mhontypridd ar 6 Mai.

Cafodd organau Fraser eu rhoi i gleifion oedd yn disgwyl trawsblaniad wedi ei farwolaeth.

Ffynhonnell y llun, Heddlu'r De
Disgrifiad o’r llun,
Stuart Bates a'i fab Fraser gyda'u teulu