Rhewi treth y cyngor am bum mlynedd: Addewid y Ceidwadwyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Byddai treth y cyngor yn cael ei rhewi am bum mlynedd pe byddai'r blaid Geidwadol yng Nghymru yn llywodraethu.

Mae'r blaid yn dweud y bydden nhw'n talu am yr addewid drwy wneud toriadau mewn meysydd eraill, er enghraifft, cyllid i fyfyrwyr.

Mae Llywodraeth Prydain wedi cynnig nawdd i gynghorau Lloegr fel eu bod wedi gallu rhewi treth y cyngor yn y blynyddoedd diwethaf.

Dywed y pleidiau gwleidyddol eraill fod treth y cyngor ar gyfartaledd yn is yn barod yma nag yn Lloegr ac maen nhw'n honni y byddai rhewi'r dreth yn achosi problemau yn y dyfodol.

Bydd gan gartrefi band D yng Nghymru sef y band cyfartalog dreth cyngor o £1,374 eleni- £156 yn llai na Lloegr.

Ond mae'r dreth yn codi yn gyflym- 3.5% yng Nghymru i gymharu gyda 3.1% yn Lloegr.

Costio £16-£17m

Yn ôl arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Andrew RT Davies mi fyddai ei blaid ef yn cynnig rhewi treth y cyngor os y byddan nhw yn ffurfio llywodraeth wedi etholiad y Cynulliad ym mis Mai.

Byddai'r polisi yn costio rhwng £16m a £17m y flwyddyn.

Disgrifiad o’r llun,
Mi fydd yr addewid i rewi treth cyngor ym maniffesto'r blaid

Dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr y byddai'r addewid yn rhan o faniffesto'r blaid a'u bod wedi gweithio'r costau.

Ychwanegodd y byddai polisi'r blaid i gyfrannu at lety myfyrwyr yn lle ffioedd dysgu yn arbed dros £175m y flwyddyn.

Dywedodd Mr Davies: "Mi fyddai rhewi'r dreth yn para tymor Cynulliad cyfan gan alluogi pobl i gadw mwy o'r arian maen nhw'n ennill, helpu i roi sicrwydd ariannol i deuluoedd sydd yn gweithio yn galed ac yn cynnig hwb sydd wir ei angen ar gyfer economïau lleol."

Ymateb

Dywedodd llefarydd o'r blaid Lafur: "Mae'n amlwg bod llyfr polisïau'r blaid Geidwadol yn llwm. Mae Andrew RT Davies yn dewis mabwysiadu polisïau o ar draws y ffin sydd wedi methu sef polisi treth cyngor ac iechyd."

Mae Plaid Cymru, sef yr unig blaid sydd wedi cyhoeddi ei maniffesto hyd yn hyn, yn dweud y bydden nhw'n cynnig toriad yn nhreth y cyngor i dri chwarter o gartrefi. Yn y pendraw byddai'r blaid yn cael gwared â'r dreth ac yn cyflwyno treth incwm lleol.

Dywedodd llefarydd ar gyfer y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru: "Er yr hyn mae'r Ceidwadwyr yn dweud, bydd y cyhoeddiad yma yn golygu toriadau enbyd i wasanaethau llywodraeth leol."

Yn ôl llefarydd ar ran UKIP, polisi`r blaid yw i "gefnogi lleihau y dreth gyngor pan fydd hynny yn bosib."