Democratiaid Rhyddfrydol: Creu 140,000 o brentisiaethau

  • Cyhoeddwyd
BricsFfynhonnell y llun, PA

Byddai'r Democratiaid Rhyddfrydol yn creu 140,000 o brentisiaethau yn ystod y pum mlynedd nesaf, os bydd y blaid yn ennill grym yn etholiad y Cynulliad ym mis Mai.

Mae'r blaid yn dweud y byddai hyn yn ddwbl y niferoedd sydd eisoes yn cael eu creu bob blwyddyn - sydd ar hyn o bryd tua 28,000.

Mae'r holl bleidiau gwleidyddol yn addo creu mwy o brentisiaethau neu gynlluniau tebyg er mwyn lleihau diweithdra.

Ddydd Iau, fe fydd y blaid Lafur hefyd yn amlinellu eu haddewid i greu 100,000 o brentisiaethau ychwanegol.

Dywed y Democratiaid Rhyddfrydol y bydden nhw'n ariannu'r addewid trwy symud arian o gynllun swyddi presennol Llywodraeth Cymru - Twf Swyddi Cymru.

Dywedodd Eluned Parrott, ymgeisydd Canol Caerdydd ar gyfer y Democratiaid Rhyddfrydol:

"Mae darparu hyfforddiant i ddatblygu sgiliau o ansawdd yn hanfodol er mwyn rhoi hwb i'n heconomi ac i helpu pobl i adeiladu gyrfaoedd ac i lwyddo yn eu bywydau."

Llwyddo mewn bywyd

"Roedd adroddiad Llafur oedd yn edrych ar Twf Swyddi Cymru yn dweud bod y cynllun yn golygu bod pobl yn parhau ar gyflogau isel ac y byddai 73% o bobl wedi dod o hyd i waith heb y cynllun."

"Rydyn ni i gyd yn gwybod bod y cynllun yn fethiant ond dyw Llafur ddim yn fodlon wynebu'r ffeithiau. Byddai'r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru yn buddsoddi mewn prentisiaethau a hyfforddiant fyddai yn rhoi sgiliau proffesiynol i bobl ac yn eu helpu i wneud yn dda yn eu bywydau."

Wrth gyfeirio at bolisi Llafur, dywedodd Carwyn Jones: "Rydyn wedi creu miloedd o brentisiaethau o ansawdd uchel sydd yn cefnogi busnesau Cymru i ehangu a thyfu ein heconomi yn ystod ein cyfnod mewn llywodraeth.

"Trwy roi addewid y byddwn yn creu o leiaf 100,000 o brentisiaethau ar gyfer bob oed rydym yn gwneud yn siŵr bod busnesau Cymru gyda mynediad i'r sgiliau o ansawdd sydd angen arnynt i ehangu.

Cynllun newydd

Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r pleidiau i gyd yn gaddo creu mwy o brentisiaethau neu gynlluniau tebyg

"Mae hyn yn adeiladu ar ein huchelgais i wneud yn siŵr bod llwybrau academaidd a galwedigaethol yn cael eu parchu yn gyfartal gyda'r un nifer o bobl yn ystyried prentisiaethau o safon uchel a'r niferoedd sydd yn ystyried mynd i'r brifysgol."

Mae Plaid Cymru wedi dweud y bydden nhw yn creu 50,000 o brentisiaethau newydd tra bod y Ceidwadwyr yn dweud y bydden nhw yn cael gwared a'r ffiniau oedran 16-24 sydd yn bodoli gyda chynllun Twf Swyddi Cymru.

Mae Twf Swyddi Cymru yn helpu cwmnïau i gyflogi pobl ifanc rhwng 16-24 am chwe mis trwy dalu'r isafswm cyflog.

Bwriad y Ceidwadwyr yw bod cynllun o'r enw Siwrneiau i Waith sydd ar agor i bob oedran yn cynnig gwaith i bobl am flwyddyn.

Mae UKIP yn dweud eu bod yn cefnogi prentisiaethau sydd yn cael eu cefnogi gan y diwydiant, a hefyd yn cefnogi opsiynau mwy galwedigaethol i'r rhai mewn addysg ôl 14.