Tata: Cyfarfod 'adeiladol a chadarnhaol'

Cyhoeddwyd

Mae'r Ysgrifennydd Busnes, Sajid Javid, wedi disgrifio'r cyfarfod rhyngddo a chadeirydd cwmni Tata, Cyrus Mistry, ym Mwmbai, fel un "adeiladol a chadarnhaol". Yn dilyn y cyfarfod dywedodd Mr Javid bod Tata'n bwriadu gwerthu safleoedd y cwmni'n y DU yn ffurfiol ddydd Llun nesaf ar yr hwyraf.

Ac fe addawodd y byddai Llywodraeth Prydain yn gwneud popeth y gallai i gefnogi unrhyw brynwr sydd o ddifri am brynu'r safleoedd.

Dywedodd Mr Javid: "Bydd (y cwmni'n) dechrau'r broses werthu ffurfiol erbyn dydd Llun. Ond dydyn nhw ddim wedi gosod amserlen ffurfiol, felly does dim amserlen wedi ei gosod. Yr hyn maen nhw wedi ei ddweud yw y byddan nhw'n caniatáu amser rhesymol i'r broses gael ei chwblhau.

Ychwanegodd: "Fe gawson ni gyfarfod adeiladol a chadarnhaol. Rwy'n meddwl ei fod yn deg i ddweud bod Tata wedi dangos unwaith eto ei fod yn gwmni rhesymol.

"Maen nhw wedi dweud y byddan nhw'n lansio proses werthu'n ffurfiol erbyn dydd Llun ar yr hwyraf. Ac wrth wneud hynny, rwyf wedi gwneud yn glir y bydd Llywodraeth y DU yn gwneud popeth o fewn ei gallu i gefnogi unrhyw brynwr sydd o ddifrif mewn pob ffordd bosib i sicrhau dyfodol tymor hir y diwydiant hwn."

Dyma'r tro cyntaf i Mr Javid gwrdd â chadeirydd Tata ers i'r cwmni gyhoeddi ei fwriad i werthu'r wythnos diwethaf.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Sanjeev Gupta, pennaeth Liberty Group

Daw hyn ar ôl i undeb Community alw ar Tata i roi mwy o fanylion am amserlen y broses a sicrhau nad oedd yn cael ei wneud yn rhy gyflym. Mae Mr Javid wedi dweud ei fod am sicrhau ateb "hirdymor".

Mewn datganiad dywedodd fod Llywodraeth San Steffan yn defnyddio pob adnodd posib "er mwyn sicrhau dyfodol hirdymor i'r diwydiant dur yn y DU.

Mae pryder am 6,000 o swyddi dur yng Nghymru - 4,000 ym Mhort Talbot - ar ôl i Tata gyhoeddi ei fod eisiau gwerthu ei safleoedd yn y DU.

Mae Mr Javid, oedd ar drip busnes i Awstralia pan wnaed y cyhoeddiad gwreiddiol, wedi bod dan bwysau am y modd mae'r llywodraeth wedi ymdrin â'r argyfwng yn y diwydiant.

Cyn hedfan i India bu Mr Javid AS hefyd yn trafod gyda Liberty House, cwmni sydd wedi ei gysylltu â safleoedd Tata.

"Mae'n dda bod Liberty ac eraill yn barod wedi dangos diddordeb ac mae'n dda bod yna ddiddordeb yn bodoli. Y peth cywir yw bod Llywodraeth Prydain yn chwarae ei rôl."

Ynni Lagŵn

Yn y cyfamser, mae pennaeth cwmni Liberty Group wedi dweud y gallai'r ynni fyddai'n cael ei gynhyrchu gan gynllun lagŵn arfaethedig gwerth £1 biliwn ym Mae Abertawe fod o gymorth i'r busnes.

Mae Sanjeev Gupta, pennaeth Liberty Group, wedi cyfarfod gyda Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones a'r gweinidog busnes Sajid Javid i drafod y cyfle o brynu safle Tata.

Mae Mr Gupta hefyd yn fuddsoddwr yn y cynllun yn Abertawe, sydd yn wynebu oedi cyn penderfyniad terfynol gan Lywodraeth San Steffan ar ddiwedd adolygiad o ynni adnewyddol.

Dywedodd wrth BBC Radio Wales ddydd Mercher y gallai defnyddio ynni o'r lagŵn fod yn "un o'r atebion" fyddai'n gwneud Port Talbot yn gystadleuol.

"Ein prif gais gan y llywodraeth yn y tymor byr, canolig a hir yw ynni, ynni, ynni," meddai.

"Rydym angen atebion sydd yn rhoi ynni cystadleuol i ni o ran dur. Un o'r atebion hynny yw'r lagŵn llanw."

Ym mis Chwefror, dywedodd David Cameron fod ei frwdfrydedd tuag at y cynllun lagŵn wedi oeri o achos y gost.

Dywedodd Mr Gupta mai ateb arall fyddai trosglwyddo safle'r cwmni yng Nghasnewydd i ynni adnewyddol, a byddai hyn yn galluogi'r safle i bweru un o ffwrneisi'r gwaith ym Mhort Talbot.

Y trydydd ateb fyddai cael gwared ar y dreth ar garbon.

Ddydd Mawrth, bu prif weinidog Cymru Carwyn Jones yn trafod yr argyfwng dur mewn cyfarfod yn Downing Street.

Dywedodd Mr Jones ei bod yn "galonogol" clywed bod sawl opsiwn yn parhau i gael eu hystyried (gan Lywodraeth Prydain) i achub y diwydiant.

Mae Mr Jones wedi dweud y byddai'n cefnogi'r syniad bod Llywodraeth y DU yn prynu'r safleoedd nes bod prynwr arall yn dod i'r amlwg.