Leanne Wood: Trafod arbedion iechyd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Leanne Wood yn lansio maniffesto Plaid Cymru ddydd Mawrth

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood wedi dweud y byddai yn barod i dderbyn arbedion effeithlonrwydd o 10% yn y gwasanaeth iechyd pe byddai ei phlaid mewn grym ym mae Caerdydd.

Yn ystod lansiad maniffesto'r blaid ddydd Mawrth dywedodd y blaid y byddai'n gwneud arbedion blynyddol o £300m, neu tua 4% yn y gyllideb iechyd.

Byddai'r arian yn cael ei ail-fuddsoddi yng ngyllideb cyffredinol y gwasanaeth iechyd, fyddai yn ôl Plaid Cymru, yn £925m yn uwch erbyn 2020-21 o gymharu ag eleni.

Mae Plaid Cymru'n dweud y bydden nhw'n sefydlu comisiwn arbenigol er mwyn darganfod manylion yr arbedion yn y gwasanaeth iechyd os y byddai'r blaid yn ennill grym.

Mewn cyfweliad gyda rhaglen Wales Today nos Fercher, dywedodd Leanne Wood y byddai'n fodlon gwneud arbedion pellach.

Dywedodd: "Rwyf fi am wneud cymaint o arbedion o ran effeithlonrwydd ag y gallwn ni yn y gwasanaeth iechyd.

"Os yw pobl yn y comisiwn hwnnw'n darganfod 10% o arbedion effeithlonrwydd yn y gwasanaeth iechyd i'w roi'n ôl i wasanaethau rheng flaen ar gyfer staff, doctoriaid, a nyrsys, yna fe fyddwn yn derbyn hynny, ond beth am weld yr hyn fydd yn cael ei awgrymu'n gyntaf."

Disgrifiad o’r llun,
Maniffesto'r blaid

Arbedion effeithlonrwydd

Mae'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru'n gwneud arbedion effeithlonrwydd o 3% ar hyn o bryd, wrth arbed ar gyflogau a chost meddyginiaethau.

Mae Plaid Cymru yn bwriadu cyflwyno toriadau effeithlonrwydd gwerth £300m, sydd yn cydfynd ag argymhellion adolygiad gafodd ei gwblhau yn Lloegr, erbyn diwedd cyfnod y Cynulliad nesaf.

Mae'r argymhellion sy'n cael eu cynnig gan y blaid yn 4% o'r gyllideb, ac mae'n ychwanegol i £300m o arbedion mewn rhannau eraill o'r gwasanaeth cyhoeddus ag arbedion o £150m y flwyddyn mewn trefniadau eraill yn y sector cyhoeddus fel cyflogau a gwasanaeth technoleg gwybodaeth.

Mae Plaid Cymru'n dweud mai'r bwriad fyddai ail-fuddsoddi'r arbedion mewn gwasanaethau rheng flaen.

Dywedodd Leanne Wood: "Dydyn ni ddim yn dweud y bydde ni'n gweithredu'r holl awgrymiadau y byddai'r arweinwyr busnes yn ei darganfod.

"Byddai trafodaethau gwleidyddol yn cael eu cynnal ac fe fyddwn yn sicrhau na fyddai toriadau'n cael effaith ar y bobl sydd yn dioddef waethaf mewn cymdeithas pan fydde nhw'n cael eu gwneud. Ond fe fydde nhw'n tynhau'r drefn ac yn gwneud arbedion effeithlonrwydd ac yn gwneud pethau'n fwy tynn."