Tân ar safle ysgol sydd ddim yn cael ei ddefnyddio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Adeiladau'r ysgol wedi'r tân

Mae ysgol wedi ei ddifrodi gan dân gychwynnodd toc wedi 22:00 nos Iau.

Dywed llefarydd ar ran y gwasanaeth tân ei bod yn dal i fod ar safle Ysgol Glyn Derw yn Nhrelái, Caerdydd a bod bron i hanner adeiladau'r ysgol wedi eu dinistrio.

Maen nhw hefyd yn dweud bod y tân wedi cychwyn yn fwriadol.

Dyw'r ysgol ddim yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd a does yna neb wedi ei hanafu yn y tân.

Ers cyfnod y Nadolig mae disgyblion yr ysgol wedi eu symud i Goleg Cymunedol Llanfihangel-ar-Elái.

Ar ei anterth mi oedd tua 55 o ddiffoddwyr tan ar y safle. Erbyn hyn ryw 20 o weithwyr sydd yno.

Am fod yr ysgol yn wag ac adeilad cyfagos hefyd yn wag dyw'r trigolion lleol ddim wedi gorfod symud o'u cartrefi.

Disgrifiad o’r llun,
Dechreuodd y tân nos Wener