Dysgu a chofio

Cyhoeddwyd

Mae'r arholiadau na'n agosáu unwaith eto. Mae'n gyfnod pryderus i filoedd o bobl ifanc, ond mae'r BBC yma i helpu!

Mae Cymru Fyw wedi llunio cwis i roi blas i chi o'r ddarpariaeth sydd ar gael a'r cwestiynau allai godi yn y papurau arholiad.

Rhowch gynnig arni!

Dim copïo a dim ymgynghori! Tröwch eich papurau, nawr!

Hefyd gan y BBC