Caerdydd yn cynnal cynhadledd blogio teithiau

Cyhoeddwyd

Bydd Caerdydd yn croesawu tua 300 o flogwyr o bob cwr o'r Deyrnas Unedig i ddigwyddiad arbennig dros y penwythnos.

Mae'r brifddinas yn cynnal cynhadledd 'Traverse Blogging' 2016, gan drafod blogiau teithiau.

Bydd y blogwyr yn gwrando ar siaradwyr amlwg yn y maes, gan gynnwys Abigail King, awdures, blogiwr a ffotograffydd a roddodd y gorau i'w gyrfa fel meddyg i deithio'r byd.

Bydd Rich McCor, a Monica Stott, y blogiwr teithio a sefydlwr The Travel Hack, hefyd yn annerch y gynhadledd.

Mae disgwyl hefyd i'r blogwyr rannu arferion da ac i gymryd rhan mewn gweithdai i ymarfer eu sgiliau digidol.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Fe hoffwn groesawu pawb sy'n dod i gynhadledd Traverse i Gymru. Rwy'n siŵr y caiff bawb amser bendigedig yma dros y penwythnos - rydym wedi trefnu amserlen sy'n dangos yr amrywiaeth anhygoel o atyniadau a phrofiadau sydd ar gael yng Nghymru.

Balch

"Rwy'n gobeithio y bydd eu trip i Gymru yn rhoi rhywbeth iddyn nhw gnoi cil drosto ac y byddan nhw'n gallu rhannu eu profiadau gyda'u dilynwyr. 2016 yw ein Blwyddyn Antur ac rydym yn gwahodd pobl i Gymru gan obeithio y byddan nhw'n dod o hyd i'r hyn sy'n mynd â'u bryd."

Dywedodd Michael Ball, Cyfarwyddwr Traverse: "Rydym yn eithriadol o falch ein bod yn cynnal Traverse 2016 yng Nghaerdydd. Nôl ym mis Awst, fe wnaethon ni ymweld â'r ddinas gan ein bod yn ei hystyried fel lleoliad posibl.

"Bryd hynny, cawsom ein gwefreiddio gan harddwch cefn gwlad Cymru, mor hawdd yw hi i gyrraedd y brifddinas ond yn fwy na dim, cawsom ein swyno gan gyfeillgarwch pobl Cymru."