Codi cartref newydd i fad achub yr RNLI yn Llandudno

Llandudno RNLI crew and builders from Wynne Construction on the site of the new lifeboat station Image copyright RNLI
Image caption Criw RNLI Llandudno â'r datblygwyr

Mae'r gwaith wedi dechrau ar godi gorsaf bad achub newydd i Landudno, a hynny ar ôl ugain mlynedd o oedi ac anghytuno ynglŷn â safle newydd.

Bydd yr orsaf newydd ar gyfer yr RNLI yn cael ei chodi yng Nghraig-y-Don ar draeth y gogledd.

Mae'n disgwyl i'r bad newydd, Shannon, sy'n costio £2 miliwn gael ei chartrefu yno erbyn 2017.

Gan fod yr orsaf bresennol yng nghanol y dre, mae'n rhaid cael tractor i dywys y bad drwy strydoedd prysur.

"Mae'r criw wrth eu bodd - mae wedi bod yn ugain mlynedd o edrych ac ymgyrchu am gartref newydd," meddai Marcus Elliot, rheolwr gorsaf yr RNLI yn Llandudno.

"Mae'r orsaf bresennol yng nghanol y dre yn gyfyng, a byddai'r bad achub newydd yn rhy fawr.

"Pe na bai ni wedi dod o hyd i safle newydd byddai'r gwasanaeth bad pob-tywydd, gwasanaeth sydd wedi bod yma ers 1861 yn gorfod dod i ben."

Image copyright RNLI
Image caption Llun artist o'r orsaf newydd

Fe ddechreuodd y trafod am orsaf newydd dechrau'r 90au, gyda'r cynllun gwreiddiol ar gyfer safle wrth y pier yn cael ei wrthod yn 1998.

Dywed yr RNLI eu bod yn gobeithio cwblhau'r gwaith o godi gorsaf newydd mewn 14 mis.