Tata: Llywodraeth y DU yn ystyried cyd-fuddsoddi

Cyhoeddwyd

Bydd Llywodraeth y DU yn ystyried cyd-fuddsoddi gyda phrynwr i achub gwaith dur Port Talbot, yn ôl yr Ysgrifennydd Busnes.

Mewn datganiad i Dý'r Cyffredin ddydd Llun, dywedodd Sajid Javid bod Tata wedi ei rybuddio nifer o wythnosau yn ôl eu bod yn ystyried cau'r safle yn syth.

Ond ychwanegodd y gweinidog nad oedd yn barod i adael i hynny ddigwydd.

Mae'r gweinidog wedi bod yn cwrdd ag aelodau seneddol sy'n cynrychioli etholaethau sy'n cael eu heffeithio gan yr argyfwng yn y diwydiant dur.

Mae Tata wedi dechrau ar y broses ffurfiol o werthu ei safleoedd ym Mhrydain ddydd Llun.

Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Fe deithiodd Sajid Javid i India yr wythnos ddiwethaf i gwrdd â phenaethiaid Tata

Yn ôl yr Ysgrifennydd Busnes mae nifer o gwmnïau wedi dangos diddordeb mewn prynu'r gweithfeydd, ond hyd yma dim ond Liberty Steel sydd wedi cael ei enwi gan y gweinidog.

Wedi iddo deithio i India yr wythnos ddiwethaf i gwrdd â phenaethiaid Tata, dywedodd Mr Javid fod y cyfarfod yn un "adeiladol a phositif" gan ddisgrifio'r cwmni fel un "cyfrifol".

Dywedodd Mr Javid y byddai'n hoffi gallu datgan bod yr argyfwng wedi'i ddatrys ond nad yw hynny'n addewid y gall unrhyw un ei wneud ar hyn o bryd.

"Does dim atebion hawdd," meddai wrth Dŷ'r Cyffredin. "Mae nifer o heriau'n wynebu'r diwydiant.

"Mae gormod o swyddi wedi cael eu colli'n barod. Rydw i eisiau diogelu swyddi'r rheiny sy'n gweithio yn y diwydiant yma.

"Dyw pobl Port Talbot a chymunedau'r gweithfeydd dur ar draws y DU yn haeddu dim llai."

'Calonogol'

Wrth ymateb i ddatganiad Sajid Javid, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Rwyf wedi fy nghalonogi gan y cadarnhad bod yr Ysgrifennydd Busnes yn gweithio ar gyd-fuddsoddi fel ateb.

"Mae hyn yn cydfynd a'r trafodaethau yr wyf wedi eu cael gyda'r Prif Weinidog David Cameron a'r Canghellor. Ond roedd digon o gwestiynau dilys heddiw i Lywodraeth y DU, yn enwedig ar dollau a pholisi ynni.

"Fe wnes i ymweld â gweithfeydd dur Trostre a Llanwern heddi i gyfarfod y rheolwyr lleol a'r undebau llafur. Roedd yr ymweliadau'n tanlinellu'r ffaith bod y rhain yn weithfeydd modern a chynhyrchiol gyda gweithlu ymroddgar a galluog.

"Byddwn yn gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn y diwydiant hanfodol yma."