Tata: Angen 'ailfeddwl' am yr help i gwmnïau

Cyhoeddwyd

Mae angen i Gymru ail feddwl am y cymorth sy'n cael ei gynnig i gwmnïau yma yn dilyn yr ansicrwydd ynghylch dyfodol gwaith dur Port Talbot.

Dyna farn llefarwyr y prif bleidiau gwleidyddol wrth i Tata ddechrau ar y broses ffurfiol o werth ei safleoedd ddydd Llun.

Ar raglen Sunday Politics Wales, bu cryn drafod ar y mater gyda etholiadau'r Cynulliad ar y gorwel.

Ond cymysg oedd y farn ynghylch yr union gymorth allai gael ei gynnig i gwmnïau.

Dywedodd Adam Price o Blaid Cymru mai'r un strategaeth sy'n cael ei ddefnyddio i'w helpu o'i gymharu â'r 70au a'r 80au, gyda llywodraethau yn rhoi cymorth drwy grantiau.

Yn ôl Sam Gould o UKIP, mae dwylo'r llywodraethau wedi eu clymo i ryw raddau, gan bwysleisio nad oedd ganddyn nhw'r grymoedd oherwydd rheolau'r UE.

Mae rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn golygu bod £2bn wedi ei fuddsoddi mewn isadeiledd yng Nghymru, meddai Eluned Morgan o'r blaid Lafur.

Dywedodd Eluned Parrott o'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig bod angen edrych yn fwy eang ar fuddsoddiad mewn isadeiledd yng Nghymru.

Mae'n rhaid lleihau trethi busnes a darparu cefnogaeth i helpu busnesau bach, meddai'r Ceidwadwr, David Melding.

.