Nodyn o LA

  • Cyhoeddwyd
ceiri pianoFfynhonnell y llun, David Ash

Mae Ceiri Torjussen wedi dod yn bell iawn ers dechrau chwarae piano a chwythu'r trwmped yn chwech oed.

Yn enedigol o Gaerdydd, mae bellach wedi ymgartrefu yn Los Angeles, California, ac wedi gweithio ar amryw o brosiectau sy'n adnabyddus ar draws y byd.

Enillodd fedal Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd dair gwaith yn ogystal â Medal y Prif Gyfansoddwr yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1999.

Aeth yn ei flaen i drefnu'r gerddoriaeth ar gyfer rhai o ffilmiau mawr Hollywood, ac yn ddiweddar bu'n gweithio ar y ffilm ddogfen 'Mr Calzaghe' gafodd ei dangos ar BBC 2 Wales ar 8 Ebrill. Cafodd Cymru Fyw gyfle i holi Ceiri am ei yrfa hyd yma:

Sut ddechreuodd y diddordeb mewn cerddoriaeth?

Nes i ddechrau wrth astudio cerddoriaeth yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, a chwarae trwmped yn y bandiau a cerddorfaoedd lleol. Ar ôl hynny es i i Brifysgol Efrog i astudio cerddoriaeth, cyn symud i Los Angeles i wneud astudiaethau ôl-radd mewn cyfansoddi.

Yn fuan nes i ddechrau gweithio yn y byd ffilmiau yn LA a dwi wedi bod yn byw a gweithio yn America ers hynny.

Disgrifiad o’r llun,
Ffilm ddogfen 'Mr Calzaghe' yw campwaith cerddorol diweddaraf Ceiri Torjussen

Sut wnes di ddechrau gweithio ar ffilmiau?

Nes i ddechrau trwy wneud gwaith orchestrating ar ffilmiau stiwdio. Ro'n i'n gweithio llawer i gyfansoddwr o'r enw Marco Beltrami, yn cymryd ei ffeils cyfrifiadur a throslgwyddo'r gerddoriaeth i bapur score er mwyn i'r gerddorfa ei recordio yn y stiwdio.

Nes i weithio ar lawer o ffilmiau fel hyn, cyn dechrau cyfansoddi cerddoriaeth 'ychwanegol' i'r ffilmiau yma. Ro'n i, yn y cyfamser, yn cyfansoddi i ffilmiau byrrion ac i ffilmiau bach annibynnol.

Ers hynny dwi wedi bod yn cyfansoddi i bob math o ffilmiau - o action, thrillers, arswyd, a chomediau, i raglenni teledu o bob math, gan gynnwys y cartwn Dive Olly Dive (Oli Dan y Don) sydd wedi'i chwarae yn aml ar S4C!

Beth yw'r prosiect mwyaf i ti fod yn rhan ohono?

Dwi wedi gweithio ar ffilmau neu raglenni ar bob lefel. Efallai rhai o'r mwyaf o ran cyllideb oedd 'Die Hard 4', 'Terminator 3', 'iRobot', ac 'Underworld: Evolution'.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd gwaith Ceiri yn gefndir i rhai o olygfeydd Arnold Schwarzenegger (uchod) yn 'Terminator 3: Rise of the Machines'

Beth wyt ti'n arbenigo ynddo fo a pha agwedd wyt ti'n fwynhau fwyaf?

Dwi'n arbenigo ar cyfansoddi i ffilmiau. Dwi wedi 'neud lot yn y byd arswyd a dramâu neu thrillers tywyll a sci-fi. Mae'r rhain yn lot o sbort i weithio arnyn nhw gan fod rhywun yn gallu arbrofi efo synnau newydd a thrio pethau diddorol o safbwynt y gerddoriaeth.

Dwi hefyd yn gweithio lot ym myd ffilmiau dogfen, fel 'Mr Calzaghe'. Mae'r rhain yn wahanol iawn gan fod rhywun yn gorfod bod yn hyblyg iawn o ran steils o gerddoriaeth.

Mae un ffilm ddogfen yn gallu gofyn am unrhywbeth - o gerddoriaeth cerddorfaol, roc a gwerin i synnau electronig, disco, calypso, Indiaidd neu 'Latin' i gyd mewn un ffilm, so mae hi'n sialens hollol wahanol.

Pa mor aml fyddi di yn dod yn ôl i Gymru ac wyt ti'n mwynhau byw yn America?

Dwi'n dod 'nôl unwaith neu ddwy bob blwyddyn. Dwi'n mwynhau byw yn Los Angeles yn fawr - da ni'n byw mewn ardal dawel braf yn Topanga Canyon, felly dyw hi ddim mor wahanol i fyw yng nghanol y mynyddoedd yng Nghymru!

Disgrifiad o’r llun,
Mynyddoedd Cymru neu Los Angeles yw'r rhain dybed...

Beth yw dy obeithion am y dyfodol?

Dwi'n gweithio ar psychological thriller diddorol iawn ar y foment. Ar ôl hynny byddaf yn gweithio ar ffilm ddogfen arall sydd am draddodiad paentio unigryw yn America.

Baswn i'n hoffi gweithio ar ffilmiau a rhaglenni teledu gwych. Does dim ots am y genre - dim ond fod y trim creadigol, hynny yw y cyfarwyddwr, cynhyrchwr, golygydd ayyb, yn dda.

Dwi hefyd yn awyddus i gyfansoddi mwy yn y byd cyngherddol ac arbrofol (ar wahân i ffilm).

Dwi wedi gwneud llawer o gerddoriaeth cyngherddol yn y gorffennol. Ond 'swn i'n hoffi arbrofi gyda syniadau cerddorol newydd gyda phwyslais ar ddefnyddio offerynnau traddodiadol gyda synnau electronig yn y neuadd gyngerdd.

Ffynhonnell y llun, David Ash
Disgrifiad o’r llun,
Ceiri yn ei stiwidio yn Los Angeles, California