Danny Willett: Dechrau'r daith i Augusta ar Ynys Môn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Wrth i Danny Willett ennill pencampwriaeth golff y Meistri nos Sul, dim llawer oedd yn gwybod ei fod wedi dechrau ei daith i Augusta ar Ynys Môn.

Daeth y gŵr o Sheffield o dair ergyd y tu ôl i'r Americanwr, Jordan Spieth ar y diwrnod olaf i ennill o dair ergyd ar sgôr o bump yn well na'r safon.

Roedd y golffiwr 28 oed yn arfer mynd ar ei wyliau i Ynys Môn yn gyson pan yn ifanc am fod ei nain yn byw ym Modffordd.

Willett yw'r golffiwr cyntaf o Brydain i ennill siaced werdd y Meistri ers Nick Faldo, 20 mlynedd yn ôl.

Paul Lovell o Glwb Golff Llangefni wnaeth roi ei wers gyntaf iddo pan yn wyth neu naw oed, a bu'n siarad ar BBC Radio Wales fore Llun.

"Dwi'n cofio Danny a'i dad yn dod draw i'r cwrs, eisiau dysgu sut i chwarae golff tra oedden nhw ar wyliau yma," meddai.

"Fe wnes i roi cwpl o wersi iddo'r wythnos yna ac fe wnaethon nhw brynu set o glybiau.

"Fe wnaeth o fwynhau ac roedd yn amlwg wedi cael blas ar y gêm."

'Cae defaid'

Roedd pryder ym mis Mai y llynedd y byddai'r cwrs yn gorfod cau oherwydd toriadau ond cafodd ei achub wrth i fenter gymdeithasol Partneriaeth Llangefni gamu i'r adwy i gymryd rheolaeth o'r safle.

Cyn chwarae yn y Meistri am y tro cyntaf y llynedd bu Willett yn trafod ei brofiadau o chwarae golff yng ngogledd Cymru gyda'r BBC.

"Roedden ni'n arfer mynd i Ynys Mon am ddwy wythnos yn yr haf a chwarae'r un cwrs naw twll rhyw dair neu bedair gwaith," meddai.

"Y clwb mwyaf oeddech chi'n ei ddefnyddio oedd 7 iron ar y cwrs yng nghanol cae defaid!"