Carcharu perchennog cwmni adeiladu wedi marwolaeth gweithiwr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Glyndwr Richards ym mis Mehefin 2012

Mae perchennog cwmni adeiladu wedi ei garcharu am chwe mis wedi i un o'i weithwyr farw ar ôl i ffos ddisgyn ar ei ben.

Cafodd Glyndwr Richards, 54 oed, ei gladdu o dan bridd er bod cydweithiwr iddo wedi ceisio cloddio gyda'i ddwylo i geisio ei achub.

Bu farw Mr Richards o Grymych tra roedd yn gweithio i gwmni Ryan Construction, ar safle cymdeithas Tai Sir Benfro ym mis Mehefin 2012.

Cafodd William Ryan Evans, perchennog Ryan Construction, ei garcharu am chwe mis yn Llys y Goron Abertawe ddydd Llun.

Clywodd y llys bod y ffos, oedd wedi ei chloddio ychydig cyn y farwolaeth, wedi disgyn ar ben Mr Richards. Bu farw dan bwysau'r pridd oedd wedi ei wasgu.

Plediodd Evans, 54 oed, o Drelech, yn euog i fethu a diogelu ei ddyletswyddau gofal tuag at Mr Richards.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Y gwasanaethau brys wrth y safle

Clywodd y llys bod clerc y gwaith adeiladu ar ran Tai Sir Benfro wedi codi pryderon gyda William Evans am ddiffygion gyda'r ffos wythnos cyn y farwolaeth ar y safle.

Cafodd pryderon tebyg eu codi gan un o weithwyr Mr Evans hefyd cyn y digwyddiad.

Roedd Mr Richards wedi mynd i mewn i'r ffos i symud darn o bridd oedd wedi disgyn i mewn ag oedd yn atal peipen oedd wedi ei gosod rhag gweithio. Ond fe glywodd y llys bod un ochr o'r ffos wedi disgyn am ei ben yn ddi-rybudd.

Fe fethodd swyddogion arbennigol o'r gwasanaethau brys ag achub ei fywyd.

Roedd Evans yn gontractwr profiadol ac nid oedd wedi ei erlyn yn y gorffenol cyn marwolaeth Mr Richards.

Dywedodd y Barnwr Peter Heywood fod pobl yn gwybod am beryglon ffosydd o'r math yma yn disgyn o fewn y diwydiant adeiladu.

Ychwanegodd bod Evans wedi dewis anwybyddu rhybuddion penodol am y ffosydd ar y safle yn Nhreletert, ac fe gafodd ei garcharu am chwe mis.