BBC Cymru Fyw

Carcharu perchennog cwmni adeiladu wedi marwolaeth gweithiwr

Published
image copyrightWales News Service
image captionBu farw Glyndwr Richards ym mis Mehefin 2012

Mae perchennog cwmni adeiladu wedi ei garcharu am chwe mis wedi i un o'i weithwyr farw ar ôl i ffos ddisgyn ar ei ben.

Cafodd Glyndwr Richards, 54 oed, ei gladdu o dan bridd er bod cydweithiwr iddo wedi ceisio cloddio gyda'i ddwylo i geisio ei achub.

Bu farw Mr Richards o Grymych tra roedd yn gweithio i gwmni Ryan Construction, ar safle cymdeithas Tai Sir Benfro ym mis Mehefin 2012.

Cafodd William Ryan Evans, perchennog Ryan Construction, ei garcharu am chwe mis yn Llys y Goron Abertawe ddydd Llun.

Clywodd y llys bod y ffos, oedd wedi ei chloddio ychydig cyn y farwolaeth, wedi disgyn ar ben Mr Richards. Bu farw dan bwysau'r pridd oedd wedi ei wasgu.

Plediodd Evans, 54 oed, o Drelech, yn euog i fethu a diogelu ei ddyletswyddau gofal tuag at Mr Richards.

image copyrightWales News Service
image captionY gwasanaethau brys wrth y safle

Clywodd y llys bod clerc y gwaith adeiladu ar ran Tai Sir Benfro wedi codi pryderon gyda William Evans am ddiffygion gyda'r ffos wythnos cyn y farwolaeth ar y safle.

Cafodd pryderon tebyg eu codi gan un o weithwyr Mr Evans hefyd cyn y digwyddiad.

Roedd Mr Richards wedi mynd i mewn i'r ffos i symud darn o bridd oedd wedi disgyn i mewn ag oedd yn atal peipen oedd wedi ei gosod rhag gweithio. Ond fe glywodd y llys bod un ochr o'r ffos wedi disgyn am ei ben yn ddi-rybudd.

Fe fethodd swyddogion arbennigol o'r gwasanaethau brys ag achub ei fywyd.

Roedd Evans yn gontractwr profiadol ac nid oedd wedi ei erlyn yn y gorffenol cyn marwolaeth Mr Richards.

Dywedodd y Barnwr Peter Heywood fod pobl yn gwybod am beryglon ffosydd o'r math yma yn disgyn o fewn y diwydiant adeiladu.

Ychwanegodd bod Evans wedi dewis anwybyddu rhybuddion penodol am y ffosydd ar y safle yn Nhreletert, ac fe gafodd ei garcharu am chwe mis.