Trafod cau tair o ysgolion cynradd Cymraeg Conwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Byddai ysgol newydd yn cael ei hadeiladu yn Nolgarrog os fydd y cyngor yn cymeradwyo cau'r tair ysgol

Bydd cynghorwyr yn cyfarfod ddydd Mawrth i drafod cau tair ysgol cyfrwng Cymraeg yng ngogledd Cymru.

Mae cynghorwyr yng Nghonwy eisoes wedi pleidleisio o blaid cau Ysgolion Dolgarrog, Tal y Bont a Threfriw yn 2017.

Byddai ysgol newydd yna yn cael ei hadeiladu yn Nolgarrog.

Mewn adroddiad i'r cabinet, fydd yn trafod y mater ddydd Mawrth, mae'r cynghorydd sy'n gyfrifol am addysg a gwasanaethau plant yn dweud ei fod yn "gwbl gefnogol o'r argymhelliad".

Ond mae'r adroddiad hefyd yn nodi bod 46 o bobl wedi gwrthwynebu'r cynllun, a bod deiseb gyda 280 o enwau arni wedi ei derbyn gan y cyngor.

Bydd aelodau'r cabinet yn trafod yn ddiweddarach.